Volgens GroenLinks-Kamerlid Wim-Jan Renkema is het staatssecretaris Blokhuis niet gelukt om een stevig Preventieakkoord te sluiten. De aangekondigde maatregelen zijn onvoldoende om problematisch alcoholgebruik en overgewicht terug te dringen, zo concludeerde het RIVM al. ‘Daarmee zijn de ambities niet te fors, maar de maatregelen te slap’, aldus Renkema.

Het kabinet maakt wat GroenLinks betreft de verkeerde keuzes. Renkema: ‘Het verhoogt de btw op kraanwater, groente en fruit en komt nu met halfbakken maatregelen om overgewicht en problematisch drankgebruik tegen te gaan. Dat is ook niet vreemd, als de voedingsmiddelenindustrie en de horeca aan tafel zitten en mogen meebeslissen.

Uitzondering op de kritiek zijn de maatregelen op het gebied van roken. ‘Daar mocht de tabakslobby niet aan tafel en je ziet meteen dat het helpt. Er ligt een plan waarmee we aan de slag kunnen.’ Overigens deed werkgeversorganisatie VNO-NCW juist over die maatregelen bij de presentatie van het Preventieakkoord zijn beklag.

Blokhuis kan zich wat Renkema betreft klaarmaken voor een stevig debat. ‘Maar de vraag is of dat zin heeft. Mijn conclusie na eerste lezing is gewoon hard: de industrie heeft te veel invloed gehad bij deze gesprekken en omdat de staatssecretaris graag een akkoord wilde sluiten heeft hij zichzelf weggecijferd en de Tweede Kamer buitenspel gezet.’

Want de tekst wordt gepresenteerd als een voldongen feit. ‘De Kamer krijgt eigenlijk niet eens meer de vraag of deze koers aanvaardbaar is. Dat is gek, want we zijn er nog lang niet en ik vermoed dat Blokhuis er zelf ook zo over denkt. GroenLinks vindt het nodig dat er een suikertaks wordt ingevoerd en dat er maximumnormen komen voor suiker en vet. De politiek zou hierover moeten beslissen. Niet de industrie.’

Renkema hoopt dat het akkoord voor Blokhuis geen aanleiding is om de komende drie jaar op zijn handen te gaan zitten op dit dossier. ‘Ik verwacht van hem een heldere visie en een dwingender hand richting industrie. Het kabinet en de coalitiepartijen moeten het in de Kamer aandurven om in overleg met GroenLinks en de andere oppositiepartijen de maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn om de doelen alsnog te halen.”