Nederland moet voortouw nemen in EU-plan eerlijk spreiden vluchtelingen

Terwijl de stroom vluchtelingen in Griekenland en Italië aanzwelt, verschuilt Nederland zich achter het 'nee' van andere EU-lidstaten tegen het EU-plan om vluchtelingen eerlijker te verdelen. GroenLinks vindt dat het kabinet moet stoppen met deze passieve houding en roept daarom het kabinet op een kopgroep te vormen die binnen de EU zal lobbyen voor het plan.

Rik Grashoff:  "Gaan we elkaar nu zitten aanstaren en afwachten terwijl de noodsituatie rondom de vluchtelingen in Italië en Griekenland alleen maar verhevigt? Dit is wachten op een nieuwe ramp. Het kabinet moet zijn humane gezicht tonen en een actieve rol opnemen voor een eerlijk en sociaal Europees migratieplan."

Al eerder stelde GroenLinks een alternatief migratieplan voor. Hierin is meer aandacht voor het aanpakken van de oorzaak van het probleem. Ook pleitte GroenLinks voor het openbreken van de Dublin verordening, die bepaalt dat dat het eerste land waar een vluchteling binnenkomt verantwoordelijk is voor diens asielaanvraag. Hierdoor komt er te veel druk op landen als Griekenland en Italië.