Neem maatregelen voor klokkenluiders in de zorg

GroenLinks wil dat direct maatregelen worden genomen om de positie van klokkenluiders in de zorg te verbeteren. De partij stelt dit in reactie op het ontslag van longarts Postmus bij het VU Medisch Centrum. Hij is één van de klokkenluiders die zijn bezorgdheid uitte over de patiëntveiligheid in het VUmc. GroenLinks vraagt verbetering van de positie van klokkenluiders en wil dat een onderzoek wordt ingesteld naar de gang van zaken rondom dit specifieke ontslag.

Tweede Kamerlid Linda Voortman: “We wisten dat het rommelde bij het VUmc, maar dat de toestand zó kritiek is, is zorgwekkend. Ik wil dat tot op de bodem wordt uitgezocht wat aan de hand is bij dit ziekenhuis. Mensen die hun nek uitsteken om misstanden aan de kaak te stellen moet je koesteren en niet monddood maken.”

Eerder al bekritiseerde Postmus de deelname van het ziekenhuis aan een reality soap van tv-producent Reinout Oerlemans.

GroenLinks wil dat wordt onderzocht of de procedure voor klokkenluiders in de gezondheidszorg is gewaarborgd. De partij zet zich al langer in voor de positie van klokkenluiders in het algemeen. Zo steunde de partij afgelopen jaar een initiatiefwet waarin wordt gepleit voor een ‘Huis voor Klokkenluiders’. De wet wordt na de verkiezingen in de Tweede Kamer behandeld.

Voortman: “Het maatschappelijke belang van klokkenluiders wordt miskend. Dat moet dringend veranderen. We willen geen slepende kwesties zoals bij Ad Bos in de bouwfraude of Fred Spijkers bij defensie. Dat mogen we dit soort moedige mensen niet aandoen.”

Voortman stelt vragen aan de verantwoordelijke ministers Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Spies (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties).

Schriftelijke vragen van de leden Voortman en Van Gent (beiden GroenLinks) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het ontslag van klokkenluider bij VU Medisch Centrum

  1. Klopt het bericht dat longarts en hoogleraar Postmus door het bestuur van VU Medisch Centrum is ontslagen omdat hij de patiëntveiligheid in het ziekenhuis bij de Raad van Toezicht en de Inspectie voor de Gezondheidszorg aan de kaak heeft gesteld?
  2. Hoe beoordeelt u dit ontslag? Wat vindt u ervan dat de Raad van Bestuur van VU Medisch Centrum dit ontslag probeert te verkopen als één van de eerste verbetermaatregelen? Voor wie is het ontslag van deze arts precies een verbetering en bent u het met mij eens dat dit ontslag meer lijkt op een afrekening, gezien Postmus’ eerdere terechte verzet tegen heimelijke video-opnames op de eerste hulp van tv-producent Eyeworks? Bent u het met mij eens dat dit ontslag waarschijnlijk tot gevolg zal hebben dat andere vermoedelijke misstanden niet meer gemeld zullen worden?
  3. Kunt u aangeven welke mogelijkheden er voor medici en verplegend personeel bestaan om vermoedelijke misstanden bespreekbaar te maken, welke procedures daarvoor gelden en welke bescherming medici en verpleegkundigen als klokkenluiders genieten?
  4. Vindt u de bescherming van klokkenluiders in de gezondheidszorg adequaat geregeld? Zo ja, waarom? Zo nee, welke maatregelen neemt u zich voor om deze bescherming substantieel te verbeteren?
  5. Bent u bereid om onderzoek te laten instellen naar de gang van zaken van dit ontslag en de Kamer daarover te informeren?