Neem tijd voor discussie en verdieping over conclusies commissie Onderwijs2032

Vandaag praat de Tweede Kamer verder over de commissie Onderwijs2032. Naar aanleiding van de eerder gepresenteerde adviezen maakt staatssecretaris Dekker nu een pas op de plaats zodat er ruimte ontstaat voor discussie, verdieping en helderheid. GroenLinks vindt het heel belangrijk dat er voldoende draagvlak voor de nieuwe plannen is. Een herziening van het curriculum moet zeer zorgvuldig gebeuren. En de onderwijssector moet hierin het voortouw hebben. Wij zijn daarom voorstander van de verdiepingsfase en roepen dan ook op om bij de ontwikkeling van het nieuwe curriculum voldoende aandacht te besteden aan de werkdruk bij leraren en aan de gebruikte onderwijsmethodieken.

Rik Grashoff: “Van Uithuizen tot Middelburg en van Den Helder tot Maastricht; overal moet worden meegedacht over Onderwijs2032. Er moet nu tijd vrij gespeeld worden voor leraren om daadwerkelijk een bijdrage te kunnen leveren aan deze curriculum ontwikkeling. De staatssecretaris moet daar budget voor vrijmaken. In nauwe samenwerking met de onderwijssector moeten we structurele en dynamische veranderingen in het curriculum aanbrengen zodat leraren, docenten en schoolleiders straks de ruimte krijgen om aan de slag te gaan op hun scholen. Het onderwijs is de motor van onze samenleving en onze kinderen zijn de toekomst. Daar moeten we heel nauwkeurig mee omgaan.”