Niels van den Berge start tractortoer: Boerenzoon zoekt toekomst

In vijf dagen tijd trekt kandidaat-Kamerlid en fruittelerszoon Niels van den Berge op een tractor door Nederland op zoek naar de boeren van de toekomst. Hij gaat op bezoek bij agrariërs die werk maken van biologische landbouw, dierenwelzijn, natuurbeheer, duurzame energieopwekking en zorg. Van den Berge trekt door het land om aandacht te vragen voor een nieuwe landbouwpolitiek. Hij zal op zijn eigen website verslag doen van zijn tractortoer.

De landbouw is essentieel voor onze voedselproductie en voor het beheer van landschap en natuur. Ons land kan niet zonder boeren. Gezonde, duurzame en moderne landbouw en veeteelt zijn nodig om Nederland klaar te maken voor de toekomst.

GroenLinks wil dat Nederland voortrekker wordt van een nieuwe landbouwpolitiek. Een politiek die ervoor zorgt dat boeren een eerlijke prijs voor hun producten krijgen. De ongebreidelde schaalvergroting moet stoppen. Boeren die moeite hebben met die trend, zien zich toch vaak gedwongen om erin mee te gaan.

Niels van den Berge: "Dit kán anders, maar daarvoor moeten we wel durven investeren. Boeren verdienen een goede beloning voor hun diensten aan de samenleving, zoals natuurbeheer en duurzame energieopwekking. Zo worden boeren partners bij een opknapbeurt van het landschap. En gaan onze landbouwers meebouwen aan een mooier Nederland."

Meer informatie