Nieuwe EU-wet pakt uitbuiting door malafide werkgevers aan

GroenLinks gaat de strijd aan met malafide werkgevers die hun buitenlandse werknemers uitbuiten. Samen met GroenLinks stemde een meerheid van het Europarlement woensdag voor een nieuwe Europese wet die dat mogelijk moet maken. Er komen strengere Europese afspraken over de rechten van gedetacheerde werknemers. Daardoor kunnen het misbruik van het vrij verkeer in de EU strenger aanpakken.

“Alleen goede Europese afspraken voorkomen dat het vrij verkeer van bedrijven leidt tot onderbetaling, uitbuiting en oneerlijke concurrentie”, reageert GroenLinks-Europarlementariër Marije Cornelissen. “Deze afspraken zorgen voor een betere aanpak van misstanden zoals bij Duitse onderaannemers die Portugese wegenbouwers die bij een project in Nederland onderbetalen.”

Nieuwe wet

  • De nieuwe wet verplicht alle EU-landen om beter te controleren of werkgevers zich aan de wet houden als ze werknemers over de grens detacheren.
  • Autoriteiten moeten verplicht informatie over misstanden gaan uitwisselen.
  • Ook moeten landen werknemers goed informeren over hun rechten als ze in opdracht van hun werkgever tijdelijk in een ander land gaan werken.

Doorwerken aan socialer Europa

Ondanks de wet blijft er een weeffout in het vrij verkeer van bedrijven bestaan, stelt Cornelissen vast. Werkgevers die opdrachten uitvoeren in een ander EU-land blijven de sociale premies betalen in het land waar het bedrijf gevestigd is, in plaats van het land waar de opdracht wordt uitgevoerd. "Daardoor blijft het risico op oneerlijke concurrentie bestaan", aldus Cornelissen. GroenLinks wil daarom dat er in Europees verband wordt gewerkt aan een betere oplossing voor dit probleem.