'Nieuwe' handelsstrategie is grijsgedraaide plaat

Het tienjarenplan voor handel met ontwikkelingslanden dat de Europese Commissie vrijdag presenteerde is voor GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini een grote teleurstelling. De Europese Commissie blijft inzetten op onderhandelingen met ontwikkelingslanden die al tien jaar muurvast zitten en komt nog steeds niet met concrete voorstellen om conflictmineralen van de Europese markt te weren.

“De Europese Commissie stuurt ontwikkelingslanden met een kluitje in het riet en plaatst Europees gewin boven eerlijke handel”, constateert Sargentini. “Een nieuwe aanpak om boeren in ontwikkelingslanden te beschermen en winst met de export van producten te kunnen maken is uitgebleven. De Europese Commissie komt met de grijsgedraaide plaat die ze al tien jaar aan heeft staan, maar die nauwelijks tot enige beweging leidt.”

Strategie om armoede aan te pakken

Volgens Sargentini zouden de plannen van de Europese Commissie een strategie moeten zijn om via handel ontwikkelingslanden uit de armoede te trekken. Eurocommissaris Karel de Gucht (Handel) zet echter in op stukgelopen handelsonderhandelingen. Hij houdt vast aan de Doha-ronde van de Wereldhandelsorganisatie en de Economische Partnerschapsovereenkomsten van de Europese Unie.

Afrikaanse landen weigeren al jaren deze overeenkomsten te tekenen omdat het ze onmogelijk maakt zich te beschermen tegen goedkope import uit Europa. Sargentini: “Er wordt met geen woord gesproken over hoe we deze impasse kunnen doorbreken. De Europese Commissie gaat door op deze twee doodgelopen sporen en neemt het risico er nog eens tien jaar aan te verspillen.”

Conflictmineralen

Ook een Europees antwoord op de Amerikaanse wet tegen zogenaamde conflictmineralen blijft uit. De Verenigde Staten verplichten bedrijven, zodra zij tin, tantalium of goud gebruiken, aan te tonen dat deze mineralen niet uit een mijn komen die onder controle staat van gewapende rebellengroepen.

"De Europese Commissie laat een  uitgelezen kans liggen om in de EU met soortgelijke wetgeving te komen die conflictmineralen van de Europese markt weert. eurocommissaris De Gucht wil alleen kijken naar een manier waarop er aan transparantie van de productieketen kan worden gewerkt. Verder uitstel, terwijl wij als Europa een goede kans laten lopen om eerlijke handel te stimuleren."

Sargentini hoopt via de commissie Ontwikkelingssamenwerking van het Europees Parlement de strategie van de Europese Commissie bij te sturen.