Nieuwe melkveewet zet deur open voor groei van niet-duurzame melkveehouderij

De Algemene maatregel van Bestuur die staatssecretaris Dijksma afgelopen zondag presenteerde maakt nog steeds groei van de melkveehouderij mogelijk voor boeren die onvoldoende grond hebben voor de koeien en hun mestafzet. Het voorstel is duidelijk een compromis tussen beide coalitiepartners dat de deur openzet voor een verder mestoverschot en niet-duurzame groei van de melkveehouderij.

Per 1 april vervalt het Europese melkquotum waardoor het voor Europese boeren mogelijk is om meer melk te gaan produceren. De staatssecretaris komt met een voorstel waarbij mestoverschot maar deels gepaard hoeft te gaan met het aankopen van meer grond. Dijksma laat in het voorstel de kans liggen om intensieve melkveehouderijen aan te pakken en de groei van deze bedrijven volledig te koppelen aan grondgebondenheid. Dit terwijl het milieu, dierenwelzijn en gezondheid van bewoners onder druk staat. Zo werd vorige week duidelijk dat in nog geen tien jaar tijd het aantal megastallen zijn verdrievoudigd.

Tweede Kamerlid Jesse Klaver: “Wat mij betreft had er meer ruimte moeten zijn voor het stimuleren van de duurzame melkveehouderij en moet de intensieve melkveehouderij, die van megastallen en van de koe een industrie maakt, verder worden aangepakt. Alleen dan houden we het platteland leefbaar en kunnen alle koeien de wei in.”

Het huidige voorstel voor de melkveehouderij toont volgens Klaver te weinig ambitie op het gebied van weidegang, terwijl Dijksma terecht de conclusie trekt dat het slecht gaat met het aantal koeien in de wei.  Al jaren is een daling te zien van het aantal koeien dat nog in de wei loopt. GroenLinks vreest dat mede door dit wetsvoorstel de weidegang verder zal afnemen. Weidegang zou daarom ook wettelijk moeten worden verankerd, vindt Klaver.