De drie oude besjes

Nieuwe strategie ontwikkelingssamenwerking mist doel

“Als je de redenen waarom mensen vluchten niet aanpakt, dan kun je vluchtelingenstromen blijven managen tot je een ons weegt.” Europarlementariër Judith Sargentini ziet geen heil in de nieuwe Europese strategie voor ontwikkelingssamenwerking. “Ongelijkheid en armoede aanpakken, daar moet ontwikkelingssamenwerking zich op richten. Alleen dan pak je de onderliggende oorzaken van de vluchtelingencrisis aan.”

Sargentini stelt voor om ontwikkelingssamenwerking te richten op het bestrijden van armoede en ongelijkheid. Ze bezocht de afgelopen jaren veel van de landen waarvoor de hulp bedoeld is en zag van dichtbij waar het mis gaat. Het gevoel voor solidariteit voor de armste landen lijkt meer en meer te verdwijnen; steeds meer landen geven minder dan 0,7 procent van het bruto nationaal inkomen uit aan ontwikkelingssamenwerking.

Andere doelen

Sargentini maakt zich zorgen over het feit dat steeds meer geld wordt uitgegeven aan zaken die niet ten goede komen aan de doelen van ontwikkelingssamenwerking. Zo werd vorig jaar ruim 14 procent van het ontwikkelingsbudget van de EU-landen besteed aan de opvang van asielzoekers in de landen zelf. Ook ging er minder geld naar de allerarmste landen en landen in sub-Sahara Afrika. Buurlanden of regio’s die aan een migratie-route richting de EU liggen, ontvingen juist meer. “Deze nieuwe strategie legitimeert deze trend en daar wens ik niet aan mee te doen”, stelt Sargentini.

Sargentini wijst erop dat het EU-noodfonds voor Afrika ook projecten financiert die zich richten op migratiemanagement aan de grenzen van Soedan en in de detentiecentra van Libië. “Dat zijn geen projecten waar ik tegen ben, maar de financiering moet niet ten koste gaan van projecten die juist de noodzaak van vluchten wegnemen.”

En dat is precies het gevolg van de gekozen richting in de nieuwe strategie. Het ontwikkelingsbudget van de EU is geslonken en geld dat wordt gebruikt voor migratiemanagement en detentiecentra gaat ten koste van projecten die ongelijkheid tegengaan. "Dit terwijl het EU-noodfonds voor Afrika bedoeld is om de oorzaken van migratie weg te nemen en om ongelijkheid en armoede bestrijden hiervoor juist van het grootste belang is."