Terwijl de coronacrisis het uiterste vergt van de inzet van verpleegkundigen, is 70% niet betrokken bij het maken van plannen voor de opvang van corona-patiënten. Een actueel voorbeeld van gebrek aan inspraak op de werkvloer.

De zorgsector kampt met grote personeelstekorten. De belangrijkste reden dat mensen de uitstromen is demotivatie: zij voelen zij zich niet gehoord door hun leidinggevende. Volgens de meest recente prognoses is er een tekort van 80.000 zorgverleners, terwijl er jaarlijks 111.000 werknemers uit de zorg stappen.

VVD en GroenLinks willen met een initiatiefwet zorgen dat verpleegkundigen inspraak hebben in besluiten op de werkvloer en over het beleid van hun organisaties. Bijvoorbeeld over de volgorde waarin ze hun ronde lopen en over oplossingen van knelpunten in de patiëntenzorg. Of door hen te laten meedenken over beleid om voortijdig vertrek van zorgverleners tegen te gaan.

Verpleegkundigen en verzorgden worden zelf betere zorgverleners als ze eigenaar zijn van hun vak en mee kunnen praten over hoe goede zorg wordt verleend binnen de organisatie, vinden VVD en GroenLinks.

Inspraak maakt zorg beter
“Luisteren naar zorgverleners is in ieders belang: dat van het bestuur, van de zorgverleners zelf en van de patiënt. Als het bijvoorbeeld gaat over de vraag hoeveel patiënten extra de IC aankan, dan is het natuurlijk belangrijk om naar de stem van verpleegkundigen te luisteren. Zij zijn het immers die het beste kunnen inschatten wanneer ze nog goede zorg kunnen leveren en voorkomen dat ze overbelast raken,” zegt Tweede Kamerlid Corinne Ellemeet van GroenLinks.

“Door de praktijkervaring van verpleegkundigen en verzorgenden meer te betrekken bij besluiten over de zorg, wordt de zorg beter. Dat is in het belang van de patiënt en de zorgverleners. Verpleegkundigen weten het beste wat er speelt op de werkvloer en welke problemen er spelen, dus het lijkt me niet meer dan logisch om die kennis meer te gebruiken”, zegt Hayke Veldman, Tweede Kamerlid van de VVD.