Noodoplossing voor abrupt einde EU-steun voedselbanken

De Europese steun voor voedselbanken, waarvan dertien miljoen Europeanen afhankelijk zijn, dreigt per direct gekort te worden. GroenLinks-Europarlementariër Marije Cornelissen kaartte dit probleem aan het het Europees Parlement. Ze kreeg steun voor haar oproep voor een noodoplossing.

Cornelissen: “Dertien miljoen armen die zijn aangewezen op de voedselbank, zijn komend jaar niet zeker van voldoende hulp. De crisis en bezuinigingen raken deze mensen extra hard. Het is onverantwoord om de voedselhulp zo abrupt te beëindigen.”

Het voedselhulpprogramma van de Europese Unie verdeelt voedsel uit de landbouwoverschotten over voedselbanken in Europa. Aangezien de overschotten steeds kleiner worden, koopt de EU extra voedsel op om voor voldoende middelen voor het hulpprogramma te zorgen. Dat is eerder dit jaar door de Europese rechter verboden, waardoor er plotseling nog maar een vijfde deel van het voedsel van vorig jaar beschikbaar is.

GroenLinks wil dat er voor de korte termijn een noodoplossing komt. Op de langere termijn moet EU-steun aan de armste Europeanen echter in een andere vorm plaatsvinden. “Dit voedselprogramma dat gebaseerd is op de boterbergen en melkplassen van vroeger, moet grondig gemoderniseerd worden”, stelt Cornelissen. “Een nieuw Europees programma voor armoedebestrijding moet mensen minder afhankelijk maken van voedselbanken en perspectief bieden voor participatie en een fatsoenlijk inkomen.” In het debat in het Europees Parlement kreeg Cornelissen daarvoor steun van de Europese Commissie.