KLM schrapte 90% van de vluchten en verkeert in zwaar weer. Het bedrijf lijkt daarom -naast eerdere financiële maatregelen- aan te sturen op steun van de overheid.

Gister werd bekend dat minister van Financiën Hoekstra het opschorten van een verhoging van de bonussen als voorwaarde wil stellen. GroenLinks wil dat er nog meer sociale en duurzame voorwaarden aan eventuele steun worden verbonden: geen uitkering van bonussen of dividend, behoud van zoveel mogelijk werkgelegenheid, zeggenschap geven aan de overheid en KLM moet serieuze stappen zetten op CO2-reductie.

GroenLinks Kamerlid Suzanne Kröger: “Ook vóór de Coronacrisis had de luchtvaart een groot probleem met klimaatdoelstellingen. Als KLM nu om staatssteun vraagt, moet daar als voorwaarde aan vast zitten dat het bedrijf toekomstbestendig is. En dat betekent een plan voor CO2-reductie: samenwerking met treinmaatschappijen voor de korte afstanden, versneld vervangen van de vloot, investeren in en inzet van duurzame brandstoffen. De omslag naar duurzaamheid is onvermijdelijk.”

Ook Schiphol moet zich voorbereiden op wat Corona betekent voor de toekomst van de luchtvaart. In het afgelopen decennium is de luchtvaart hard gegroeid in een sterk geliberaliseerde markt. De overheid stond op afstand, maar faciliteerde wel de groei door geen accijns op kerosine te heffen en vliegvelden aan te leggen. GroenLinks wil dat de overheid meer sturing heeft op de luchtvaart, zodat deze functioneert als een publieke dienst die ook de belangen van omwonenden en klimaat meeweegt. Dat betekent een kleiner Schiphol waar korte afstandsvluchten vervangen worden met treinen en voorrang gegeven wordt aan maatschappijen met schonere en stillere vliegtuigen.