Mensen met een zicht- of gehoorbeperking moeten toegang hebben tot de nodige informatie in een crisis. Bij een persconferentie zullen media vanaf nu altijd moeite moeten doen om de informatie ook voor deze groepen door te vertalen. De Tweede Kamer stemde vandaag met een ruime meerderheid in met het wetsvoorstel van Kamerlid Lisa Westerveld hiervoor.

In Nederland zijn honderdduizenden mensen doof, slechthorend, blind of slechtziend. Gebarentolk Irma Sluis die de afgelopen maanden bij de persconferenties van het kabinet aanwezig was, heeft een belangrijke rol gespeeld door informatie breder toegankelijk te maken en zo het onderwerp te agenderen.Mensen met een beperking moeten net als ieder ander toegang hebben tot informatie, zeker als het gaat om informatie die op dat moment van wezenlijk belang is, vindt Tweede Kamerlid Lisa Westerveld.

“Het moet verschrikkelijk zijn wanneer je tijdens een crisis de informatie die je nodig hebt, niet kunt begrijpen. Daarom heel belangrijk dat dit nu wettelijk is geborgd”, zegt Lisa Westerveld.

De wetsaanpassing betekent dat media die uitzenden via tv, online of andere videoverbindingen zich moeten inspannen om informatie toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld door gebruik van gebarentolken, audiodescriptie of ondertiteling.

Aan het begin van de corona-crisis was de gebarentolk er niet. Er moest flink gelobbyd worden door belangenorganisaties om die er te krijgen.

“Je wilt dat mensen zelfstandig zijn, dat ze niet afhankelijk hoeven te zijn van anderen. Dat ze zonder belemmeringen kunnen deelnemen aan de samenleving. Nu dat wettelijk is vastgelegd, en duidelijk is geworden hoe belangrijk dot is, kunnen mensen met een beperking hier volgende keer beter op vertrouwen”, zegt Westerveld.