Obama: baken van licht in donkere winter

Obama vertelt Amerika onverbloemd hoe ernstig de crisis is waarin het land verkeert. Het getuigt van grote moed zichzelf nu te profileren als een harde heelmeester, die alleen succesvol kan zijn als alle Amerikaanse burgers verantwoordelijkheid nemen om op basis van oude waarden nieuwe uitdagingen aan te gaan. En hij heeft gelijk dat dit de twee zijden zijn - de prijs en de belofte - van burgerschap. Hier staat een grootse leider die de Amerikanen niet alleen verandering belooft, maar hen ook dwingend voorhoudt dat zij zelf moeten veranderen in levensstijl en opvattingen.

Obama belichaamt hoop tegenover angst, en wilskracht tegenover laissez faire. Hij is een baken van licht in de donkere winter. Hij wil voorbij kinderachtige polarisatie, werken aan een groenere en socialere wereld. Hij zoekt nieuwe verbindingen met de moslimwereld, gebaseerd op gemeenschappelijk belang én respect. Hij belooft de armste landen bij te staan en als rijkste land echt te kiezen voor zon- en windenergie. Dit besef van noodzakelijke internationale solidariteit, van gelijktijdige strijd tegen de krediet-, klimaat en energiecrisis, is wat GroenLinks bindt aan Obama.Hij gaat aan de slag in het besef dat de cynici niet begrijpen dat de bakens zijn verzet. Hij staat voor de immense taak dit ook waar te maken. Hij verdient daarbij alle steun en succes. Ik wens hem dat toe.Femke Halsema