Hongaars parlement, Boedapest
Hongaars parlement, Boedapest (Foto: Andrew Shiva)

Onderzoek naar stand van Hongaarse democratie en rechtsstaat start met openbare hoorzitting

Donderdagochtend houdt de commissie Burgerlijke Vrijheden van het Europees Parlement een hoorzitting over de situatie in Hongarije. Dit is een van de eerste stappen in het proces voor het schrijven van het rapport over de stand van de Hongaarse democratie en rechtsstaat. GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini leidt dit onderzoek en hoopt in het voorjaar van 2018 verslag uit te brengen.

De hamvraag in het onderzoek is of de Hongaarse regering in de afgelopen jaren structureel de democratie en rechtsstaat heeft aangetast, en zo ja, of dat gevolgen moet hebben. Met de openbare hoorzitting wil het Europees Parlement meer inzichten verkrijgen om die vraag beter te kunnen beantwoorden.

Het is voor het eerst dat het Europees Parlement een dergelijk rapport opstelt. Europarlementariërs maken zich namelijk grote zorgen over de onafhankelijkheid van de rechtsgang, de persvrijheid, het beschermen van individuele vrijheden en de positie van minderheden in de Hongaarse samenleving. Daarom besloten zij in mei dit onderzoek te starten. Naast de commissie voor Burgerlijke Vrijheden buigen ook de commissies Cultuur, Begrotingscontrole en Constitutionele Zaken over het onderzoek vanuit hun eigen expertise. Zij komen eveneens in het voorjaar met hun adviezen. Het voltallige Europees Parlement zal in september een eindbeslissing nemen op het onderzoek van Sargentini.

De hoorzitting begint om 9.00 uur en is live te volgen via de website van het Europarlement.