Onderzoek of ook Nederlandse banken rente manipuleren

GroenLinks wil dat er een einde komt aan de manipulatie van rentemaatstaven door banken. Tweede Kamerlid Jesse Klaver verlangt dat minister De Jager onderzoekt of ook Nederlandse banken zich hieraan schuldig maken. Tot nu toe was de minister van Financiën er onduidelijk over of de Nederlandse toezichthouders dit wel onderzoeken. Klaver heeft vandaag schriftelijke vragen gesteld om duidelijkheid te krijgen.

De Libor- en Euribortarieven geven weer tegen welke rente banken bereid zijn aan elkaar te lenen. Deze tarieven worden bepaald aan de hand van enquêtes onder de grootste banken, waaronder ook twee Nederlandse. Inmiddels worden tenminste vier buitenlandse banken ervan verdacht de rente te hebben gemanipuleerd in hun eigen voordeel, door verkeerde tarieven op te geven. De Britse bank Barclays is daarvoor al beboet door Amerikaanse en Britse toezichthouders.

Klaver: "Miljoenen consumenten en bedrijven, ook in Nederland, worden geraakt door de fraude van banken. Deze rentetarieven zijn bepalend voor onder meer hypotheken en spaarrentes. Het vertrouwen in het bankwezen wordt verder ondermijnd door dit schandaal. Burgers hebben er recht op te weten of de Nederlandse toezichthouders hun werk doen, in samenwerking met hun buitenlandse en Europese evenknieën. In ons omringende landen, zoals het Verenigd Koninkrijk en Duitsland, maken de toezichthouders wél duidelijk dat zij onderzoek doen bij banken om uit te vinden of deze betrokken zijn bij de rentemanipulatie. Die duidelijkheid wil ik ook in Nederland."

Vragen van het lid Klaver (GroenLinks) aan de minister van Financiën over onderzoek naar de Libor- en Euriborfraude

1.Herinnert u zich uw uitspraak van 4 juli over het Liborschandaal: "Als er voor het Nederlandse toezicht aanleiding is om naar de zaak te kijken, dan zal dat gebeuren"? (1)

2.Kunt u inmiddels bevestigen dat de mogelijke betrokkenheid van Nederlandse banken bij de manipulatie van de Libor- en Euribortarieven daadwerkelijk wordt onderzocht door de Nederlandse toezichthouders, in samenwerking met buitenlandse en Europese toezichthouders? Zo ja, door welke Nederlandse toezichthouder(s)?

3.Kunt u mij verzekeren dat de Nederlandse toezichthouders voldoende bevoegdheden hebben om eventuele manipulatie van de Libor- en Euribortarieven door een Nederlandse bank te onderzoeken en te bestraffen? (2) Ligt het voortouw bij de Autoriteit Financiële Markten, De Nederlandsche Bank of het Functioneel Parket?

1. Tweede Kamer, debat over de Voorjaarsnota 2012 (inclusief CPB-cijfers), 4 juli 2012, ongecorrigeerd stenogram.

2. Zie 'Amerikanen bestrijden renteschandaal Europa', NRC Handelsblad, 12 juli 2012.