Ongedocumenteerde kinderen hebben recht op jeugdzorg

GroenLinks wil dat ook ongedocumenteerde kinderen recht houden op jeugdzorg. In de nieuwe jeugdwet, waarmee het kabinet de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg van de provincies naar de gemeenten verplaatst, is een clausule opgenomen die ervoor zorgt dat kinderen zonder verblijfspapieren niet onder de jeugdwet vallen. GroenLinks-Tweede Kamerlid Linda Voortman dient een wijzigingsvoorstel in zodat de jeugdwet ook gaat gelden voor kinderen zonder verblijfsstatus.

GroenLinks-Tweede Kamerlid Linda Voortman: “Elk kind heeft recht op goede zorg. Dat het kabinet ongedocumenteerde kinderen jeugdzorg wil kunnen onthouden is verbazend hardvochtig. Het is wereldvreemd om een kind te vragen voor zichzelf te zorgen, puur omdat het door omstandigheden niet legaal in Nederland verblijft.”

Net als Defence for Children stelt GroenLinks dat de bepaling discriminerend is en in strijd is met het internationaal recht. Juist om die reden krijgen kinderen op dit moment“In het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVKR) is zeer duidelijk afgesproken dat kinderen niet het slachtoffer mogen worden van de rechtspositie of omstandigheden van de ouders. Het zou bijzonder triest zijn als Nederland zijn handtekening onder het kinderverdrag zo zou verloochenen”, aldus Voortman.De argumentatie die de regering in de toelichting op de wet geeft, vindt GroenLinks stuitend. Zo zegt de regering te willen voorkomen dat behandeling van ongedocumenteerde kinderen een voorspoedige uitzetting in de weg staat en dat deze kinderen niet de ‘schijn van legaliteit’ mogen krijgen. Voortman: “Het lijkt erop dat ongedocumenteerde kinderen in de nieuwe jeugdwet het slachtoffer worden van de wil van het kabinet om zoveel mogelijk mensen de grens over te zetten. Dat mogen we niet laten gebeuren.”