Online Animal Cops-actie tegen de vleesindustrie

GroenLinks lanceert de online actie ‘114 Red Ieder Dier’. Met een online filmpje maakt GroenLinks duidelijk de plannen van het kabinet-Rutte voor het tegengaan van dierenleed aan te moedigen. Wel zet GroenLinks vraagtekens bij het inzetten van de Animal Cops. Het kabinet komt hiermee niet op voor ieder dierenleed en maakt ook geen einde aan vleesfabrieken, varkensflats en megastallen.

“Niet alleen huisdieren, maar alle dieren hebben recht op een goed bestaan. De bio-industrie is één van de ergste vormen van dierenmishandeling. Jaarlijks leven en sterven miljoenen kippen, varkens en andere dieren in vreselijke omstandigheden. Het kabinet doet hier niets tegen, terwijl dat nu juist nodig is”, zegt Kamerlid Arjan El Fassed (woordvoerder dierenwelzijn en landbouw).

Het filmpje is een parodie op hoe de Animal Cops kunnen opereren. De naam ‘114 Red Ieder Dier’ refereert aan het alarmnummer 114-Red-een-Dier dat de nieuwe regering wil gaan inzetten om dierenmishandeling aan te geven.

Afschaffen van de bio-industrie

De kabinetsplannen voor de Animal Cops gaan 70 miljoen euro per jaar kosten. Volgens El Fassed is het onnodig om zoveel geld uit te geven aan een dierenpolitie. “De meest efficiënte manier om dierenmishandeling te bestrijden, is het verscherpen van de regels voor dierenwelzijn en het afschaffen van de bio-industrie. Wij zien liever dat bestaande instituties zoals de inspectiediensten en de Voedsel en Warenautoriteit goed worden toegerust om hun werk beter te doen. Bovendien moet de extra inzet van mensen zich ook en vooral richten op misstanden in de vleesindustrie.”

GroenLinks wil strikte welzijnsnormen voor landbouwdieren opnemen in de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. Ook wil GroenLinks een verbod op megastallen dat het risico vergroten dat dierziekten zoals de Q-koorts op mensen worden overgedragen. De biologische landbouw verdient extra steun en diertransporten moeten in aantal en tijdsduur worden beperkt.

Lees ook:

Ons standpunt over bio-industrie

Ons standpunt over dierenwelzijn