Vandaag is bekend geworden hoe staatssecretaris Zijlstra van plan is de bezuinigingen op de cultuursector in te vullen. GroenLinks staat perplex over de botte en visieloze wijze waarop de staatssecretaris dat van plan is. Tweede Kamerlid Mariko Peters: “Dit voelt als een valse dolk in de rug van de cultuursector. Straks vullen alleen nog buitenlandse kunstenaars de Nederlandse podia en musea. Het kabinet houdt topinstellingen uit de wind, maar wat kunnen die zonder broedplaatsen? ”

Er wordt in totaal 200 miljoen euro bezuinigd op cultuursubsidies. Dat is een fractie van de totale Rijksbegroting maar ongeveer 25% van het totale cultuurbudget en daarmee meer dan welke sector ook moet bijdragen aan het opvangen van de crisis. Bovendien gunt het kabinet de sector geen overgangsperiode wat volgens de Raad voor Cultuur tot hogere afbouwkosten en onnodige sluitingen leidt.

Peters: “Dat riekt naar revanchisme. Dit kabinet wil alleen nog subsidie geven aan kunstinstellingen die meer eigen inkomsten genereren en meer publiek trekken. Voor vernieuwende en experimentele kunst is dat funest. Straks bestaat ons culturele leven alleen nog uit bemiddelde vijftigers die naar musicals kunnen.”

Het geld dat we uitgeven aan cultuursubsidies levert zoveel meer op dan de talloze voorstellingen per jaar waar miljoenen bezoekers van genieten. Niet alleen economisch, maar ook maatschappelijk.

Peters: "Niet alleen toneel, dans of opera, ook op de Nederlandse film en popmuziek wordt visieloos gekort. En op het publiek van de toekomst wordt bezuinigd door het afschaffen van de cultuurkaart en het tot omvallens toe korten van jeugdinstellingen. Bovendien bloedt met deze maatregelen ook de amateurkunst leeg: de beeldend kunstenaar die les geeft in het buurthuis, de streetdance groep die gebruik maakt van een professionele choreograaf. Op dit bindend weefsel in de samenleving bezuinigt dit kabinet ook.”