Ook luchtvaart moet CO2 uitstoot naar beneden brengen

Om de klimaatdoelstelling van Parijs te halen, moeten alle sectoren, van industrie tot landbouw, hun CO2  uitstoot terugbrengen.

Minister van Nieuwenhuizen liet gister echter weten dat de luchtvaart de komende jaren méér CO2 gaat uitstoten.

GroenLinks Tweede Kamerlid Suzanne Kröger: ‘Onze CO2 uitstoot moet naar beneden, niet omhoog. Onbegrijpelijk dat onze minister op deze manier de klimaatdoelstellingen niet serieus neemt. We verwachten van boeren, van burgers en van de industrie dat ze klimaatneutraal worden. De luchtvaart kan niet achterblijven.’

Het CBS becijferde gisteren dat het beleid tot nu toe tekort schiet en de CO2 uitstoot in Nederland nog steeds groeit. De uitstoot was in het eerste kwartaal van 2018 2,5% hoger dan in het eerste kwartaal van 2017. De CO2 uitstoot van de luchtvaart groeide echter met 6%. Paul Peeters, onderzoeker van TU Delft berekende onlangs dat we zonder maatregelen in het jaar 2100 grofweg negen keer zo veel kilometers vliegen als nu. Dat maakt het halen van de klimaatdoelen van Parijs onmogelijk. Volgens Peeters stoot de luchtvaart in 2080  meer CO2 uit dan de rest van de wereld bij elkaar.

Kröger: ‘We moeten erkennen dat de groei van de luchtvaart geen optie is en dat groen vliegen nog niet reëel is. Een nieuw vakantievliegveld  in Lelystad met 45.000 extra vluchten optuigen is echt onzin.’

GroenLinks wil dat ook luchtvaart besproken wordt bij het klimaatakkoord en verwacht op het gebied van luchtvaart meer voorstellen en nieuw beleid. Volgende week stemt de Tweede Kamer over een motie van GroenLinks om de CO2 uitstoot van de luchtvaart niet verder te laten groeien.