Open brief aan minister 'Robin Hood' De Geus

In een open brief aan minister De Geus schrijft Ineke van Gent dat ze aangenaam verrast is door zijn pleidooi dat nu de rijken maar moeten betalen om het koopkrachtverlies van 2% voor de armen ongedaan te maken. Kennelijk heeft de Robin Hood heffing die zij vorig jaar bepleitte school gemaakt. Zij roept 'Robin Hood' De Geus op om er desnoods een portefeuillekwestie van te maken.

Aan: de minister van SoZaWeBetreft: koopkrachtbeleid

Groningen/Den Haag 12 augustus 2004

Beste 'Robin Hood' de Geus,

Gisteren kondigde u aan dat de hoge inkomens nu moeten inleveren voor minima, chronisch zieken, gehandicapten en ouderen. Daarmee reageerde u op de berekeningen van het CPB waaruit blijkt dat de koopkracht van de laagste inkomens volgend jaar bij ongewijzigd beleid met 2 procent zal dalen.Ik was zeer te spreken over uw interventie! Dat mag wel eens gezegd in een tijd dat we het bijna over alles ten aanzien van de sociale zekerheid oneens zijn. De zwakste schouders dragen bij dit kabinet immers de zwaarste lasten en daar krijgt u bij mij, zoals u weet, de handjes niet voor op elkaar.Eind vorig jaar stelde ik u voor om een Robin Hood heffing in het leven te roepen. Met als uitgangspunt dat de rijken betalen voor de armen. Subliem in zijn effectiviteit en eenvoud.Dit voorgestelde principe is toen goed bij u tussen de oren gekomen. Ik gun u graag het "pikken" van mijn idee. Want er moet hoognodig iets gebeuren voor de zwakste groepen. Zij zakken nu al door de bodem van de verzorgingsstaat.Het is immers deze regering die de meer welvarende ontziet en de armen aanpakt. Wij willen dat omdraaien; de zwakste schouders moeten worden ontzien en gecompenseerd, de welvarenden moeten meer bijdragen. Het is een taak van de overheid, van u en van mij, om die solidariteit te organiseren. De meeste Nederlanders blijken daar ook voor te zijn. Via een meer progressief belastingstelsel is dit heel goed te regelen. Helaas doen opeenvolgende regeringen dit tot nu toe niet. Het hoogste belastingtarief is in 15 jaar zelfs met 20% verlaagd. Ik ben het dan ook volledig met uw intentie eens om de rijken te laten betalen voor de armen. Zij kunnen wel wat missen nadat zij de laatste jaren zo geprofiteerd hebben.Op de steun van GroenLinks kunt u rekenen als u echt met voorstellen komt om de minima, chronisch zieken, ouderen en gehandicapten te compenseren. Uw uitspraken moeten niet blijven bij praatjes maar uitmonden in concrete voorstellen. Van proefballontjes kun je immers niet eten en de rekeningen betalen! Kop op Aart Jan, trotseer als 'Robin Hood' De Geus de rechtse krachten in Balkenende 2. Ga er dwars voorliggen vrijdag in het kabinet, maak er desnoods een portefeuillekwestie van . Sterkte en succes!

Ineke van GentTweede Kamerlid GroenLinks

PS Mocht u nog wat achtergrondinformatie nodig hebben voor de kabinetsbesprekingen dan wijs ik u op onze tegenbegroting waarin voorstellen voor een eerlijker inkomensverdeling zijn. Deze plannen zijn ook goed voor de economie en de werkgelegenheid.