Opheldering over privacyschending Sociale Dienst Spijkenisse

GroenLinks vraagt opheldering over de openbaarmaking van privacygevoelige gegevens van cliënten van de gemeentelijke Sociale Dienst van Spijkenisse. Gedurende enige tijd kon iedereen op de internetsite van deze gemeente inzage krijgen in de voortgangsrapportages van elke uitkeringsgerechtigde.

Inmiddels is deze ernstige fout hersteld. GroenLinks wil weten hoe dit heeft kunnen gebeuren. Ook moet het duidelijk worden of er andere gemeenten zijn waar dit soort informatie openbaar is gemaakt en hoe dit in het vervolg voorkomen wordt.Schriftelijke vragen van het lid Azough (GroenLinks) aan de minister van Binnenlandse Zaken over privacygevoelige informatie van bijstandsgerechtigden op de internetsite van de gemeente Spijkenisse

  1. Klopt het dat de gemeente Spijkenisse op haar internetsite een document over de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand gepubliceerd heeft waarbij privacygevoelige informatie van uitkeringsgerechtigden integraal is vrijgegeven? Zo ja, hoe heeft dit kunnen gebeuren? Wat zijn de gevolgen geweest voor betrokkenen en zijn de betrokken burgers geïnformeerd over dit voorval?
  2. Zijn er u vergelijkbare gevallen bekend in andere Nederlandse gemeenten?
  3. Welke mogelijkheden heeft u tot uw beschikking om te voorkomen dat dit soort privacyschendingen voorkomen? Acht u deze mogelijkheden toereikend? Hoe voorkomt u dat in de toekomst vergelijkbare privacyschendingen zullen plaatsvinden?