Ouders gaan minder werken door bezuinigingen kinderopvang

Maar liefst 30 procent van de ouders zegt minder te gaan werken door de bezuinigingen op de kinderopvang. 9 procent van hen stopt zelfs helemaal. Dat blijkt uit onderzoek van GroenLinks. Vooral gezinnen met lagere inkomens worden getroffen door de bezuinigingen. GroenLinks heeft minister Kamp al vaker gewaarschuwd dat zware bezuinigingen op kinderopvang ten koste zullen gaan van de arbeidsparticipatie, met name die van vrouwen.

Tweede Kamerlid Ineke van Gent: “Het kabinet ontkent graag de werkelijkheid maar helaas wat ik al dacht blijkt nu waarheid. Maar liefst 30 procent van de ouders zegt minder te gaan werken. Dit kabinet jaagt ouders de arbeidsmarkt af. De rekensom aan de keukentafel valt voor velen gewoonweg negatief uit. Ik snap niet dat dit kabinet dat voor haar rekening wil nemen.”

GroenLinks heeft via een enquête onderzoek gedaan naar de gevolgen van de bezuinigingen op de kinderopvang. Binnen twee weken is er door maar liefst 11.000 ouders gereageerd.

Van Gent: “Die snelle en overdonderende reactie geeft wel aan dat veel ouders met die bezuiniging in hun maag zitten.”

Het hardst getroffen

Uit het onderzoek blijkt dat gezinnen met een inkomen minder dan 40.000 euro het hardst getroffen worden door de bezuinigingen. Van hen geeft 32 procent aan minder te zullen gaan werken door de hogere kosten van kinderopvang. Voor gezinnen met een inkomen boven de 60.000 euro ligt dit op 26 procent. En voor gezinnen met inkomens tussen 40.000 en 60.000 euro ligt dit op 28 procent. Gemiddeld geeft 30 procent van de ouders aan minder te gaan werken.

Het zijn met name moeders die zeggen uren in te leveren of zelfs te stoppen met werken. Bovendien zeggen ouders met een lager inkomen vaker gebruik te gaan proberen te maken van andere oplossingen, zoals het inschakelen van de buren of opa en oma.

Van Gent: "Het is de vraag of deze oplossing voor handen is en of we dit moeten willen. We zijn nog maar net van de houtje-touwtje oplossingen af, of dit kabinet stuurt ons weer terug naar die tijd.”

Ineke van Gent zal maandag as. het onderzoek aanbieden aan minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en hem vragen, voor het debat over de kinderopvang op woensdag 23 november, een reactie te geven op de cijfers.

Zie ook: kinderopvang.groenlinks.nl

Update 1 november

Minister Henk Kamp (Sociale Zaken) heeft het Centraal Planbureau (CPB) gevraagd nader onderzoek te doen naar de effecten van bezuinigingen op de kinderopvang. Volgens Kamp blijkt het moeilijk in te schatten in hoeverre ouders minder gaan werken als ze minder kinderopvangtoeslag krijgen.Ineke van Gent hoopt dat Kamp met spoed om het extra onderzoek van het CPB heeft gevraagd. De Kamer voelt nog deze maand de minister aan de tand in een debat over kinderopvang.