Mogen we het de overheid gemakkelijker maken om minder mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen? Het antwoord is wat GroenLinks betreft ‘nee’. De coalitie zag er wel brood in en speelde met de gedachte om daar zonder analyse van het ministerie van Sociale Zaken en een bijbehorend debat ruimte voor te geven. Gelukkig komen CDA, VVD, D66 en ChristenUnie daar nu op verzoek van Kamerlid Wim-Jan Renkema op terug.

Overheid en markt hebben plechtig beloofd in 2026 respectievelijk 25.000 en 100.000 banen te hebben gerealiseerd voor mensen met een arbeidsbeperking. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen met een verstandelijke beperking, leerlingen uit het praktijkonderwijs en mensen in de sociale werkvoorziening.

Renkema keek vorige week raar op toen coalitiepartijen een plan lanceerden dat het onderscheid wegneemt tussen de overheid en de markt. Daarmee zou de overheid onder de verplichting uitkomen om een baan te vinden voor 25.000 mensen met een arbeidsbeperking. Renkema: ‘Bij GroenLinks vinden we dat de overheid het goede voorbeeld moet geven, dus ik reageerde niet enthousiast. Maar belangrijker nog: dit plan werd als motie ingediend zonder dat er eerst over is gesproken. Dus blijkbaar had de coalitie ook niet de ambitie om GroenLinks en andere oppositiepartijen te overtuigen. Over zo’n koerswijziging wil ik eerst goed in gesprek.’

Het verzoek van Renkema om eerst goede uitleg te vragen, krijgt vandaag alsnog steun van de coalitiepartijen. Renkema: ‘Ik hoop dat we naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris hier alsnog een goed debat over kunnen voeren.’