Overheidsfinanciën op orde, samenleving niet

GroenLinks is kritisch over de troonrede die de koning vandaag op Prinsjesdag heeft uitgesproken. Daarin is te weinig aandacht voor de toenemende ongelijkheid en klimaatverandering.

Jesse Klaver: “De koning heeft de troonrede mooi uitgesproken. Maar ik stoor me aan de borstklopperij van het kabinet. De overheidsfinanciën zijn op orde, de samenleving niet.”

GroenLinks vindt dat er in Nederland nog veel is om aan te werken. De tegenstellingen tussen bevolkingsgroepen nemen toe. De laagste inkomens zijn er bij dit kabinet het minst op vooruit gegaan. De zorg wordt voor steeds meer mensen onbetaalbaar. Op het gebied van klimaatverandering presteert Nederland belabberd. Kinderen in het onderwijs krijgen steeds minder kansen. Toch is Jesse Klaver hoopvol:

“Het bruist in ons land. Er zit zoveel energie de samenleving om Nederland eerlijker te maken.  Het laatste jaar van dit kabinet is ingegaan, het is hoog tijd voor verandering.”