Paniek over filesharing bedreigt het vrije internet

Volgende week bepaalt het Europees Parlement haar standpunt over de handhaving van intellectuele eigendomsrechten. GroenLinks wil voorkomen dat filesharing op één hoop wordt gegooid met grootschalige namaak. Het conceptverslag bepleit echter meer repressieve maatregelen tegen de online uitwisseling van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Rapporteur Marielle Gallo, de opsteller van het verslag, stelt het delen van digitale muziek en films op één lijn met grootschalige namaak van merkproducten.

Zware klap

Gallo verlangt in haar verslag dat internetproviders gaan samenwerken met de houders van auteursrechten in de strijd tegen filesharing. Een slecht voorstel, vindt GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini. “Het vrije internet krijgt een zware klap als internetproviders onder druk worden gezet om op te treden als privé-politie voor de entertainmentindustrie. Dat kan erop uitdraaien dat providers het internetverkeer van hun klanten gaan filteren.”

De Groenen en sociaaldemocraten in het Europarlement hebben een alternatieve resolutie ingediend. Deze stelt expliciet dat online filesharing zonder winstoogmerk niet als een misdaad mag worden beschouwd. Ook vraagt deze resolutie de Europese Commissie om betrouwbare gegevens te verzamelen over het effect van filesharing op de cultuursector en de economie. Sargentini: “De entertainmentindustrie schermt met rapporten waaruit zou blijken dat zij miljarden aan inkomsten derft ten gevolge van filesharing. Onafhankelijke onderzoekers daarentegen constateren dat filesharing een positief effect heeft op de welvaart en ook artiesten ten goede kan komen, bijvoorbeeld omdat zij een grotere schare fans krijgen.”

Liberale fractie

“Helaas worden de Groenen en sociaaldemocraten in de wielen gereden door de liberale fractie in het Europarlement”, constateert Sargentini. “Die heeft, onder aanvoering van VVD-er Toine Manders, een eigen resolutie ingediend die even vijandig staat tegenover filesharing als het Gallo-rapport. Daardoor wordt het moeilijker om een meerderheid te krijgen voor onze alternatieve resolutie. Ik hoop dat de D66-ers in de liberale fractie erin slagen om zoveel mogelijk van hun fractiegenoten te mobiliseren tegen de lijn-Manders.”