Pensioenplannen kabinet onacceptabel

De plannen van het kabinet voor de versobering van pensioenen zijn onacceptabel, vindt GroenLinks. Het opbouwpercentage dat het kabinet wil invoeren biedt mensen onvoldoende mogelijkheid een fatsoenlijk pensioen op te bouwen. Daarom komt GroenLinks vandaag met een wijzigingsvoorstel dat het opbouwpercentage op 2% stelt. Dat percentage is volgens zowel vakbonden als pensioenfondsen het noodzakelijke om een goed pensioen in de toekomst te kunnen garanderen.

Pensioenwoordvoerder Jesse Klaver: “Iedereen verdient een goede oudedagsvoorziening. Met de huidige voorstellen van het kabinet kunnen jongeren met een laag inkomen er echter niet op rekenen dat zij op hun oude dag nog een fatsoenlijk pensioen krijgen. Dat is onacceptabel en onnodig.”

Het amendement kost de staatskas niets extra’s omdat de pensioenopbouw wordt afgetopt op 50.000 euro. Dat voorstel staat ook in de verkiezingsprogramma’s van de PvdA en de SP.

Klaver:

Het principe van eerlijk delen speelt nergens zo’n belangrijke rol als bij de pensioenen. De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. Daarom willen wij de wet wijzigen om ervoor zorgen dat iedereen kan rekenen op een goed pensioen.