Piketty komt naar Nederland

De Franse econoom Thomas Piketty komt op 5 november naar de Tweede Kamer om te spreken over ongelijkheid en zijn boek Capital in the 21st century. GroenLinks-Tweede Kamerlid Jesse Klaver heeft het initiatief genomen voor de hoorzitting met Piketty. Hij wil het gesprek gebruiken om lessen te trekken voor het verkleinen van de ongelijkheid in Nederland.

Klaver: “Piketty is een absolute topeconoom. Zijn boek zorgt voor veel opschudding omdat het aantoont dat economische groei niet vanzelf zorgt voor meer welvaart voor iedereen en dat de ongelijkheid toeneemt.”

Klaver is daarom blij dat Piketty op de uitnodiging ingaat en met de Tweede Kamer zal spreken over ongelijkheid.

Klaver: “Ik vind het noodzakelijk dat de Tweede Kamer over belangrijke onderwerpen van gedachte wisselt met de grote denkers van deze tijd. Ook in Nederland zijn er enorme vermogens in handen van een kleine groep rijke mensen. Juist nu er in de politiek gediscussieerd wordt over een nieuw belastingstelsel, kan een gesprek met Piketty helpen om de draagkracht voor aanpakken van ongelijkheid te vergroten.”