De Europese Groenen in het Europees Parlement presenteren een nieuw asiel- en migratieplan. Met het plan willen de Europese Groenen ervoor zorgen dat asielzoekers eerlijk worden verdeeld over EU-landen, om zo de druk op landen aan de Europese buitengrenzen te verlichten. Hierdoor kunnen asielprocedures beter worden ingericht. GroenLinks-Europarlementariërs Tineke Strik: “De Europese Unie zit nu al jaren in een impasse over de verdeling van asielzoekers. Met dit plan laten we zien hoe we het recht op asiel kunnen verzekeren en dat we tegelijkertijd ellenlange asielprocedures aan de buitengrens voorkomen.”

Het plan van de Europese Groenen komt in aanloop naar het voorstel van de Europese Commissie voor een nieuw ‘migratiepact’. De Groenen doen een aantal voorstellen:

  • Alle EU-landen delen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het opvangen van asielzoekers. Dit betekent dat het principe dat het eerste land van binnenkomst verantwoordelijk is voor het asielverzoek, vervalt.

  • Asielzoekers die aankomen bij de Europese grenzen worden geregistreerd in een gemeenschappelijk registratiecentrum, waar het Europees Agentschap voor Asiel (EAA) bepaalt welke lidstaat de beste match is voor de betreffende asielzoeker.

  • Financiële prikkels stimuleren lidstaten, gemeenten en regio's om asielzoekers te huisvesten.

  • Als dit systeem gebaseerd op vrijwilligheid onvoldoende solidariteit oplevert, zet de Europese Commissie een mechanisme in werking waarmee een evenredige verdeling afdwingbaar wordt. In deze verdeling worden het aantal vrijwillig opgenomen asielzoekers, via zowel relocatie als hervestigingprogramma’s van de UNHCR, meegewogen. Dit mechanisme kan worden afgedwongen door financiële sancties.

  • Het EAA stelt een toezichtmechanisme in om te verzekeren dat alle EU-landen de gemeenschappelijke regels naleven. Door de verschillen tussen asielsystemen te verkleinen wordt zoveel mogelijk voorkomen dat asielzoekers later doorreizen naar andere EU-landen.

Strik: “Op dit moment is de druk op landen aan de buitengrens simpelweg te groot. Denk aan de onmenselijke omstandigheden in de overvolle kampen op de Griekse eilanden. Met dit plan verdelen we de verantwoordelijkheden eerlijk over de EU-landen. Zo geven we asielzoekers snel duidelijkheid en neemt de druk op landen af.

Lees het volledige plan hier