Plasterk komt tegemoet aan wens GroenLinks

De fractie van GroenLinks is verheugd over het feit dat minister Plasterk de te vroege selectie van jongeren in het onderwijs ter discussie stelt. GroenLinks draagt al langer de wens uit dat kinderen pas op latere leeftijd tot de keuze van een schooltype worden gedwongen. Want vroege selectie is de belangrijkste oorzaak van de gebrekkige doorstroming van jongeren uit de lagere sociale klassen naar de hogere onderwijsniveaus.

Tijdens de debatten over het rapport van de Commissie Dijsselbloem leek dit pleidooi van GroenLinks vooral aan dovemansoren gericht. Want Kamer noch kabinet wilde dit debat serieus aangaan. Met de nieuwe beleidsbrief van Plasterk komt het toch hoog op de politieke agenda te staan. Dat is een compliment waard.In het recent verschenen boek Geluk! Voorbij de hyperconsumptie, haast & hufterigheid, pleit Femke Halsema er voor dat het taboe van de middenschool wordt gelicht. Zij stelt voor dat de komende jaren voorbereidingen worden getroffen voor de verstandige, geleidelijke invoering van algemeen vormend onderwijs voor alle jongeren tot 16 jaar. De GroenLinks fractie hoopt daaraan de komende jaren samen met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen te kunnen werken. Te beginnen volgende week, bij de behandeling van de begroting van OCW.Tofik DibiFemke Halsema