Protestmars tegen GenX

Op zaterdag 26 augustus vindt er in Dordrecht een protestmars tegen de lozing van GenX plaat. De afgelopen tijd is deze stof in een aantal gemeenten in Zuid-Holland in het drinkwater aangetroffen. GenX is een stofje dat het bedrijf Chemours gebruikt om bijvoorbeeld de antiaanbaklaag in pannen te maken. Het bedrijf mag het stofje niet direct lozen in het water, maar heeft dat de afgelopen tijd toch gedaan. De stof is volgens het RIVM mogelijk kankerverwekkend. GenX is niet natuurlijk afbreekbaar en dus stapelt het zich op in het milieu. De lokale actiegroep Stop GenX organiseert de protestactie.

Tweede Kamerlid Suzanne Kröger steekt de bewoners en lokale GroenLinkers een hart onder de riem en is zaterdag aanwezig. ‘Elke keer is er weer gedonder met Chemours. Een gevaarlijke stof als GenX hoort niet in het milieu en al helemaal niet in ons drinkwater. GroenLinks wil een stop op lozingen van GenX. Ook de chemische industrie moet vergroenen en niet dit soort stoffen tegen beter weten in blijven gebruiken.’

GroenLinks heeft eerder dit jaar een motie ingediend in de Tweede Kamer om het lozen en uitstoten van GenX te verbieden tot er meer bekend is over de risico’s.

Kröger: ‘Eigenlijk hebben we het in Nederland gek geregeld. We verbieden een stof als we ontdekken dat die schadelijk is. Ik zou dat liever omdraaien zodat de industrie zou eerst moeten aantonen dat stoffen veilig zijn voordat ze het mogen gebruiken. Dan hebben we in de toekomst deze problemen niet meer.’