Om te voorkomen dat er nog meer mensen in armoede belandden, zijn er een hoop maatregelen getroffen om te voorkomen dat zelfs mensen met een modaal inkomen zich bij de voedselbank moeten melden. Maar het overgrote deel van de maatregelen zijn slechts tijdelijk, en er zijn geen oplossing voor het onderliggende probleem: slecht geïsoleerde huizen die zorgen voor hoge energierekeningen. Wat de PvdA en GroenLinks betreft stoppen we met pleisters plakken en pakken we energiearmoede nu grondig aan, met een isolatie-offensief. 

Wat ons betreft stoppen we met pleisters plakken en pakken we energiearmoede nu grondig aan met een isolatie-offensief.

Energiearmoede 

Wel zo’n 1,4 miljoen huishoudens wonen in een slecht geïsoleerd huis dat ze niet zelf kunnen verduurzamen. Of omdat ze een huurhuis hebben en afhankelijk zijn van hun huurbaas, of omdat ze simpelweg het geld niet hebben voor de investering. En dat terwijl er al miljarden bespaard hadden kunnen zijn als de slechts geïsoleerde woningen waren aangepakt. Om nog maar niet te spreken van het leed voor mensen die moesten kiezen tussen koken of stoken, of kinderen die astma ontwikkelen door de vochtige woning waarin zij opgroeien. Om te zorgen dat al deze huizen geïsoleerd worden, is een proactieve houding van de overheid nodig: ga langs de deuren en bied een pakket van A tot Z aan om het mensen zo makkelijk mogelijk te maken. Van advies, tot financiering met bespaargarantie en een aannemer die gelijk aan de slag kan. Zo zorgen we dat iedereen het mee kan maken.

Energiearmoede raakt juist mensen met lagere of middeninkomens en lost zichzelf daarmee niet op. Het mag niet zo zijn mensen met een dikkere portemonnee profiteren van verduurzaming en subsidies, terwijl mensen met een bescheiden inkomen achterblijven. Wat GroenLinks en de PvdA betreft moet de energietransitie een rechtvaardige transitie zijn waar iedereen aan mee kan doen. Het is nu aan de politiek om een grootschalig isolatie-offensief te starten zodat ook lagere en middeninkomens er snel warmpjes bij kunnen zitten tegen normale energiekosten.

Isolatie-offensief 

Met isolatie-offensief zorgen we ervoor dat ook lagere en middeninkomens er warm bij kunnen zitten tegen normale energiekosten.

Dit isolatie-offensief kan met een crisisaanpak het komende jaar nog 800.000 huishoudens met energiearmoede helpen met het verlagen van de energierekening door de inzet van fixbrigades. Mensen die wonen in een slecht geïsoleerde woning krijgen een tochtkorting om hen financieel te helpen èn huurbazen aan te sporen te verduurzamen. Woningbouwcorporaties worden gestimuleerd zonnepanelen te leggen op sociale huurwoningen en bewoners hiervan te laten profiteren. Woningeigenaren met een bescheiden inkomen krijgen een volledig verduurzamingsaanbod, inclusief bespaargarantie, en worden zo ontzorgt. Een groen omscholingsfonds trekt de mensen aan die we broodnodig hebben om de energietransitie waar te maken. Door middel van een Nationaal Isolatieloket kunnen gemeenten samenwerken bij de inkoop van materialen en het aantrekken van mankracht.

Prijskaartje 

Natuurlijk hangt er prijskaartje aan deze voorstellen. Maar vergeet daarbij niet de stevige prijs die nu wordt betaald voor eenmalige pleisters. En dat terwijl een Nationaal Isolatie-offensief twee vliegen in één klap zou zijn: voor het klimaat op langere termijn en de portemonnee op korte termijn. We moeten nu alles op alles zetten om zoveel mogelijk huizen te verduurzamen vóór het volgende stookseizoen.