Brede welvaart kan niet alleen worden uitgedrukt in cijfers, maar behoeft een breed scala van factoren, zoals gezondheid, onderwijs en milieu. Dat concludeert  de commissie Breed Welvaartsbegrip, onder leiding van Rik Grashoff, in haar vandaag gepresenteerde rapport. Bovendien moet de Tweede Kamer jaarlijks debatteren over het breed welvaartsbegrip. Daarmee zet de Kamer een historische stap; voor het eerst zal brede welvaart ook besproken worden.

Jesse Klaver: “Dit rapport helpt ons in de strijd tegen economisme. Niet langer moeten we het succes van onze samenleving afmeten aan de hoogte van ons bbp, maar aan de gezondheid van onze bevolking, de veiligheid van ons land, de kansen van onze kinderen. Een sterk land gaat over zoveel meer dan een hoog bbp. De commissie-Grashoff stelt voor om bij het jaarlijkse verantwoordingsdebat breder te kijken hoe ons land ervoor staat. Dat kan helpen om ervoor te zorgen om dat politiek weer een ideeënstrijd wordt tussen botsende waarden en idealen.”