Reactie Mariko Peters op uitkomst onderzoek BuZa

Ik ben verheugd dat het rapport van het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat ik integer heb gehandeld en dat er geen sprake is geweest van belangenverstrengeling in de tijd dat ik voor Buitenlandse Zaken werkte in Afghanistan. Ik wil het ministerie bedanken voor het nauwkeurige onderzoek en de volledige openheid van zaken die hiermee gegeven kan worden.

Ik betreur zeer de situatie die is ontstaan door de verschillende berichtgeving in de media. Ik begrijp dat die vragen opriepen. Ik heb gekozen voor terughoudendheid in het belang van de kinderen. Zodra dat mogelijk was, heb ik over deze kwestie die grotendeels een privé-karakter draagt openheid van zaken gegeven.

Ik heb altijd het gevoel gehad dat ik destijds integer heb gehandeld en heb met vertrouwen het onderzoek van Buitenlandse Zaken afgewacht. Ik heb in de bewuste periode de man leren kennen die nu mijn levenspartner is. Toen ik in april 2005 advies uitbracht aan het Prins Clausfonds, waren er ontluikende gevoelens, maar was er van een relatie geen sprake. Na april 2005 hebben wij geen zaken meer met elkaar gedaan. Achteraf bezien had ik ook die eerste ontluikende gevoelens met de postleiding moeten bespreken. Dat was beter geweest. De door Buitenlandse Zaken geconstateerde handelwijze en kritische opmerkingen herken en accepteer ik.

Ik dank mijn partij voor haar steun en het in mij gestelde vertrouwen.

Mariko Peters

Meer informatie