Realiseer de Marker Wadden!

GroenLinks wil dat de Marker Wadden aanspraak kunnen maken op geld uit het topsectorenbeleid. Op die manier kan het volledige project van Natuurmonumenten gerealiseerd worden. Dat zal Jesse Klaver dinsdag voorstellen tijdens de begrotingsbehandeling Economische Zaken in de Tweede Kamer. VNO-NCW voorzitter Hans de Boer zei zaterdag dat dit project goed is voor het vestigingsklimaat van Nederland, berichtte nu.nl

Jesse Klaver: “Nederland moet meer werk maken van het aanleggen van nieuwe natuur. Natuur moet niet geworden als kostenpost maar als investering in de kwaliteit van onze samenleving. Natuur heeft intrinsieke waarde, geeft mensen de gelegenheid om te recreëren maar biedt ook economische kansen. Bij de Marker Wadden komen ecologie en economie bij elkaar.”

Marker Wadden

Voor het Markermeer wordt een serie natuureilanden aangelegd. Het Markermeer heeft geen natuurlijke oevers en het water is troebel door de grote hoeveelheden slib. Met de aanleg van de Marker Wadden worden beide problemen aangepakt en zorgt het voor behoud van (bedreigde) dieren en planten. De nieuwe natuureilanden zijn straks toegankelijk voor natuurliefhebbers en watersporters.

Financiering

Voor de aanleg van de Marker Wadden is nu 50 miljoen euro opgebracht door Natuurmomumenten, de Nationale Postcode Loterij, de Rijksoverheid en de Provincie Flevoland. Daarmee kan de voorbereiding van de uitvoering starten, maar meer geld is nodig om de volledige Marker Wadden te realiseren.

Klaver zal voorstellen om het project aanspraak te laten maken op geld uit het topsectorenbeleid. De Marker Wadden genereren nieuwe waterbouwkundige kennis en volgens VNO-NCW kunnen de Marker Wadden het uithangbord voor Nederland worden en ons land aantrekkelijker maken voor internationale ondernemingen.

Meer weten?

Lees meer over de Marker Wadden.