Regeerakkoord maakt kloof tussen arm en rijk groter

Met dit akkoord slaat Nederland rechtsaf. Dat stelt GroenLinksleider Jesse Klaver in reactie op het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie. 

Klaver: “Het kabinet laat mensen in de steek. Het plaatst bedrijven boven burgers, het grote geld boven mensen. De boodschappen, de kapper en het openbaar vervoer wordt duurder. Tegelijkertijd verlaagt het kabinet de winstbelasting voor grote bedrijven. Rechts Nederland likt zijn vingers af bij dit akkoord.”

GroenLinks ziet ook positieve voorstellen, zoals de uitbreiding van het vaderverlof, de experimenten met legale wietteelt en de kilometerheffing voor vrachtverkeer. Maar, zegt Klaver, dit zijn progressieve uitzonderingen in een verder verraderlijk rechts akkoord. Zeer problematisch vindt Klaver dat de ongelijkheid verder toeneemt. Mensen met een inkomen van twee ton gaan er tien keer meer op vooruit dan mensen met een normaal inkomen van 30.000 euro.

En zo zijn er meer oneerlijke keuzes. Het eigen risico wordt niet afgeschaft, terwijl de zorgpremies stijgen. Dit kabinet zegt de klimaatdoelstellingen van Parijs te willen halen, maar zwakt de klimaatwet af en het ontbreekt aan voldoende concrete maatregelen om die doelen te halen. Bovendien blijkt de duivel in de details te zitten. Het akkoord zet amper in op meer duurzame energie, maar wil veel geld uit gaan trekken om CO2 onder de grond op te gaan slaan. 

Klaver: “Met dit akkoord slaat Nederland rechtsaf. Het brengt niet de verandering die Nederland nodig heeft. Dat kan en moet anders. Wij gaan het kabinet daar, samen met heel veel mensen en organisaties uit het land, van overtuigen.”

Op 11 oktober 2017 vanaf 19.00 uur organiseert GroenLinks een Meet Up in de Gebr. Nobel te Leiden. Aanmelden kan hier.