Regel loondoorbetaling bij ziekte collectief

GroenLinks-Tweede Kamerlid Linda Voortman pleit voor een verplichte publieke regeling voor kleine bedrijven voor de loondoorbetaling bij ziekte. Dat zal zij vanmiddag zeggen in het Kamerdebat daarover. Nu zijn individuele werkgevers twee jaar lang verantwoordelijk voor de doorbetaling bij ziekte.

 

Individuele werkgevers moeten bij ziekte van een werknemer twee jaar lang loon doorbetalen of daarvoor een verzekering afsluiten. Daarnaast moeten ze hoge kosten maken om de werknemer te helpen re-integreren. Voor een kleine werkgever is het risico van ziekte daarom vaak een barrière om iemand in dienst te nemen. Dat gaat ten koste van zekerheden van werknemers.

Het Centraal Planbureau (CPB) geeft aan dat een publieke verzekering doorgaans goedkoper is dan een private verzekering en de administratieve lasten voor bedrijven vermindert. Het CPB heeft berekend dat een verplichte publieke regeling slechts zal leiden tot een geringe lastenverzwaring, onder meer omdat financiële prikkels minder effect hebben op kleine werkgevers.

Voortman: "Kleine werkgevers doen echt wel hun best voor hun werknemers, dat zien we bijvoorbeeld in dat het verzuim daar een stuk lager is. Als je vijf werknemers hebt en één wordt er ziek, kan dat ook gewoon pech zijn. Dus om deze werkgevers in het tweede jaar met financiële prikkels maar te blijven dwingen tot het onmogelijke, is niet sociaal en ook niet effectief."

GroenLinks zou graag zien dat kleine werkgevers (tot 10 werknemers) eerst een half jaar individueel verantwoordelijk zijn. Voor de resterende 1,5 jaar dragen zij een publieke, sectoraal gedifferentieerde premie af waarbij de re-integratieverplichting naar het UWV verschuift. Voor iets minder kleine bedrijven geldt (MKB) geldt dan een jaar individueel, en een jaar collectief.

De duur van twee jaar loondoorbetaling bij ziekte wil GroenLinks handhaven. Inkorten zou afbreuk doen aan de inkomenszekerheid en re-integratiemogelijkheden van werknemers. Daarnaast kost het ook nog eens geld, laat het CPB zien. Verkorting van de loondoorbetaling bij ziekte staat volgens GroenLinks dan ook niet ter discussie.
 

Voortman: "We moeten ophouden met doorgeslagen financiële prikkels waar ze niet werken. Tegelijkertijd moeten werknemers gewoon hun inkomenszekerheid en re-integratiemogelijkheden behouden. De oplossing is dus om loondoorbetaling bij ziekte bij kleine werkgevers deels te collectiviseren. Dan wordt het aantrekkelijker voor werkgevers om mensen weer in dienst te nemen.”