Het is goed dat klip en klaar duidelijk is geworden dat het gemeentebestuur van Amsterdam in 2002 veel te grote financiële risico’s heeft genomen bij het besluit om de Noord-Zuidlijn aan te leggen. GroenLinks Amsterdam stemde destijds tegen de aanleg, vanwege de slechte financiële onderbouwing. GroenLinks heeft daarin gelijk gekregen. Donderdag is er een spoeddebat in de Tweede Kamer over de problemen rond de metroverbinding. Wat GroenLinks betreft moet het Rijk helpen om het project tot een goed einde te brengen.

GroenLinks is altijd voorstander van goed en modern openbaar vervoer. Toch mogen besluiten rond dergelijke megaprojecten als de Noord Zuidlijn nooit lichtzinnig genomen worden en dient de financiële onderbouwing stevig te zijn. Dat was niet het geval oordeelde een kritisch rapport van de Amsterdamse raadscommissie over de Noord-Zuidlijn dinsdag 15 december.

GroenLinks maakte in 2002, toen de beslissing voor de aanleg van de Noord Zuidlijn werd genomen, geen onderdeel uit van het Amsterdamse college van Burgemeesters en Wethouders. Het college bestond toen uit CDA, VVD en de PvdA.

Nu we echter zeven jaar verder zijn en de bouw ver gevorderd is, moet ook het Rijk haar verantwoordelijkheid nemen in dit project met grote nationale betekenis, vindt GroenLinks. “Het is niet reëel de inwoners van Amsterdam alleen te laten opdraaien voor de fouten. De Betuwelijn en de HSL zijn tenslotte ondanks alles óók afgebouwd”, zegt GroenLinks-Kamerlid Ineke van Gent.

Een motie van GroenLinks, waarin staatssecretaris Huizinga wordt opgeroepen het gesprek hierover met de gemeente Amsterdam aan te gaan, komt donderdag in de Tweede Kamer in stemming.

In de motie wordt geen bedrag voor een Rijksbijdrage genoemd. Het verzoekt de regering met voorstellen te komen hoe de gemeente Amsterdam te ondersteunen in het volbrengen van de adviezen van de commissie Veerman rond de aanleg van de Noord-Zuidlijn. Deze commissie adviseerde de lijn af te bouwen, een reële risicoreservering van 500 miljoen euro op te nemen en pleitte voor een goed gesprek tussen Amsterdam en het Rijk.