De gaskraan moet dicht.
De gaskraan moet dicht.

Rijk pakt bevoegdheden af van Groningse gemeentes en provincie

Het kabinet pakt bevoegdheden van de gemeentes en de provincie in het aardbevingsgebied in Groningen af. Door het invoeren van de crisis- en herstelwet in dit gebied kunnen gemeentes en provincie niet meer in beroep tegen besluiten van het rijk, het rijk kan eenvoudiger onteigenen en hoeft minder rekening te houden met milieu- en natuurbelangen. “Dit is de omgekeerde wereld. Waarom zouden Groningers minder rechten moeten hebben terwijl ze door de gaswinning meer risico lopen  dan alle andere Nederlanders? De Groningse gemeente en provincies moeten juist méér te zeggen krijgen over de gaswinning en de afhandeling van de schade”, aldus GroenLinks-Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren.

 

Staatssecretaris Mansveld heeft een regeling naar de kamer gestuurd waarin zij voorstelt om de crisis- en herstelwet in te voeren voor het aardbevingsgebied. Het Rijk krijgt daarmee meer zeggenschap over de herstel- en verstevigingswerkzaamheden.

Van Tongeren: “Met deze wet kan het rijk besluiten om kwetsbare monumenten, of zwaar beschadigde woningen die bijvoorbeeld deel zijn van een  beschermd dorpsgezicht niet te verstevigen of te herstellen maar te  onteigenen en slopen. Het rijk krijgt daar nu de bevoegdheid voor. Ik vind dat Groningse gemeentes zich daartegen moeten kunnen verzetten.  Het gaat om prachtige dorpen en huizen waar mensen al generatie op generatie wonen. Die woningen moeten hersteld worden en veilig gemaakt worden. Ook als dat veel geld kost.”

Onder de crisis- en herstelwet hoeft het rijk bovendien veel minder onderzoek te doen, worden de belangen van natuur en milieu minder beschermd en hebben burgers en bestuurders veel minder mogelijkheden tot beroep en bezwaar.

“Het kabinet trekt hiermee de macht naar zich toe. De Groningers hebben al niks te zeggen over de gaswinning en nu raken ze ook nog hun rechten kwijt bij het herstel en versterken van hun huizen en gebouwen,” aldus Van Tongeren.

Liesbeth van Tongeren gaat Kamervragen stellen aan minister Kamp en staatssecretaris Mansveld over deeze maatregel.