Rijksoverheid moet stoppen met verergeren van schulden

GroenLinks maakt zich zorgen over het groeiende aantal mensen in de schulden. Door de crisis is deze groep alleen maar groter geworden. In plaats van mensen uit de schulden te helpen, zorgt het huidige rijksbeleid er juist voor dat mensen dieper in de schulden komen. GroenLinks wil dat staatssecretaris Klijnsma hier snel een einde aan maakt.

Linda Voortman: “De overheid verergert de schulden in plaats van deze op te lossen. De preferente positie van de overheid, de bronheffing en de speciale bevoegdheden Belastingdienst en het CJIB zorgen ervoor dat mensen niet uit de schulden kunnen komen, ondanks de begeleiding die zij van gemeenten krijgen. Het is kwalijk dat de Belastingdienst een strengere schuldeiser is dan een gemiddeld postorderbedrijf.”

Met de nieuwe Rijksincassovisie worden deze fundamentele problemen niet aangepakt. GroenLinks wil dat de staatssecretaris dit laatste jaar van de kabinetsperiode serieuze stappen gaat zetten om de positie van de rijksoverheid in deze te veranderen.

Schulden leiden vaak ook weer tot problemen op andere gebieden. Vooral bij jongeren zie je dat zij door het schuldenbeleid van de overheid en de strenge eisen om schuldhulpverlening te krijgen, hun leven niet op de rit krijgen. Zo kunnen zij bijvoorbeeld niet starten met een opleiding. De eisen voor schuldhulpverlening zouden dan ook versoepeld moeten worden.