Frits Lintmeijer
Frits Lintmeijer

Risico's nieuwe pensioenmogelijkheden beter in beeld

Het wetsvoorstel Verbeterde Premieregeling biedt nieuwe pensioenmogelijkheden. Deze mogelijkheden zijn welkom, zolang de risico's, voor- en nadelen ervan duidelijk gecommuniceerd worden.

Als de rente zoals nu laag is, blijft er heel weinig van je pensioen over als je de pech hebt toevallig vandaag of morgen met pensioen te gaan. Pensioengerechtigden zouden daarom moeten kunnen kiezen een deel van hun kapitaal langer te beleggen, met de hoop op betere rendementen. Het Wetsvoorstel Verbeterde Premieregeling maakt dat mogelijk. Maar de keuze is voor veel deelnemers ingewikkeld en niet zonder risico. Bij de behandeling in de Eerste Kamer pleit GroenLinks senator Frits Lintmeijer daarom dringend voor een veel betere voorlichting aan de pensioendeelnemer. Deze moet weten waar zij of hij voor kiest en wat de risico's en kosten zijn. De wet moet wat GroenLinks betreft de informatie- en zorgplicht van pensioenuitvoerders regelen en heldere en uniforme rekenvoorbeelden voorschrijven.