Ross, red de verpleeghuizen!

Ruim 100 prominente, actieve en betrokken mensen steunen een manifest van GroenLinks dat de regering oproept de verpleeghuizen te helpen in plaats van te straffen. De verpleeghuizen werken hard en efficiënt, maar de overheid zorgt voor te weinig geld en te veel bureaucratie. Dat moet dringend veranderen om de groeiende groep ouderen de zorg te kunnen geven waar ze recht op hebben. GroenLinks biedt dit manifest volgende week aan tijdens het Kamerdebat over de verpleeghuizen.

Manifest

Nederland is niet voorbereid op de forse stijging van het aantal mensen met dementie. Er dreigt al snel een tekort van duizenden verpleeghuisplaatsen te ontstaan. Het aantal dementerenden stijgt enorm, terwijl de capaciteit in de verpleeghuizen achter blijft. Daardoor kunnen de verpleeghuizen nu al niet de kwaliteit leveren die hoort bij een beschaafd land. Dat is niet de schuld van de verpleeghuizen: die werken hard en efficiënt. Wij vragen daarom snelle actie van de regering. Er is extra geld nodig om te waarborgen dat ouderen de zorg krijgen waar ze recht op hebben.

Al bijna twee jaar duikelen de alarmerende berichten over de verpleeghuiszorg over elkaar heen. Er is een groot gebrek aan tijd en personeel. Daarom worden ouderen soms vastgebonden; krijgen ze nog maar drie keer per dag te drinken; of moeten ze op ‘pyjamadagen’ de hele dag of langer in bed blijven. Afdelingen werken soms met maar één ongediplomeerde verzorgende op 34 bewoners. Tachtig procent van de verpleeghuizen neemt wel eens noodmaatregelen. Zij overschrijden daarmee de minimale eisen van goede zorg, zo constateerde de Inspectie voor de Volksgezondheid een half jaar geleden. Het personeel in de verpleeghuizen is zeer toegewijd en werkt zich een slag in de rondte – daar ligt het volgens de Inspectie niet aan.

De toekomst van de verpleeghuiszorg is nog zorgelijker. De komende decennia zal het aantal dementen verdubbelen (van 200.000 nu naar 412.000 in 2050). Deze vloedgolf zal de verpleeghuizen overspoelen als we niet zorgen voor meer verpleeghuisbedden en meer personeel. De komende vijf jaar moeten er al 16.000 plaatsen en tienduizenden verpleegkundigen en verzorgenden bij komen, zo erkent ook het kabinet. De afgelopen jaren is het aantal plaatsen echter gedaald.

De regering geeft voortdurend de verpleeghuizen de schuld van de problemen. Het management faalt en er wordt inefficiënt gewerkt, stelt staatssecretaris Ross. Ze dreigt met budgetkortingen en sluitingen als de kwaliteit niet omhoog gaat. Ze zou beter naar haar eigen verantwoordelijkheid kunnen kijken. Ze doet niets om te zorgen dat de benodigde 16.000 extra bedden en het benodigde personeel er komen. Terwijl de verpleeghuizen juist hard en efficiënt werken om er het beste van te maken. Uit recent onderzoek van Twijnstra en Gudde en van Berenschot blijkt dat het management overwegend goed is, de efficiëntie is zeer hoog. Verpleeghuizen hebben een ‘overhead’ van maar 11,5 procent – tegenover  44% overhead bij de ministeries.

Deze gegevens heeft de staatssecretaris al een half jaar achtergehouden. Geen wonder: ze ondermijnen haar boodschap, dat het van dit geld prima kan en dat de verpleeghuizen zelf de schuld zijn van ondermaatse zorg. Maar de verpleeghuizen zijn niet het probleem, het beleid van de regering is het probleem. Verpleeghuizen moeten werken met een veel te krap budget. De overheid heeft de vergrijzing onderschat en gezorgd voor een stortvloed aan administratieve verplichtingen. Per bewoner is er steeds minder geld beschikbaar. Verpleeghuizen moesten daarom bezuinigen, ten koste van de bewoners en het personeel.

Er is een krachtdadig beleid nodig om verpleeghuizen beter toe te rusten voor de vergrijzing. We moeten pyjamadagen, verkommerende ouderen en overvraagde familieleden voorkomen. Daarom pleiten wij voor. Voldoende, geschoold personeel. Tijd voor persoonlijke aandacht is het allerbelangrijkste in de zorg. Dat voorkomt andere tijd- en geldrovende gezondheidsklachten. De roofbouw op het personeel in de zorg moet stoppen.. Dagelijks dagbesteding en beweging voor iedere bewoner die dat wil. Het komt nu te vaak voor dat bewoners de hele dag stil in hun stoel zitten en zich vervelen. De helft van de bewoners lijdt onder depressie. Dagbesteding en beweging zijn van levensbelang, ook voor hulpbehoevende en demente ouderen.. Woonvorm op maat. Ouderen moeten zelf kunnen kiezen hoe ze wonen. Niet verplicht op een grote slaapzaal. Ouderen moeten in kleine groepen kunnen wonen, op een eigen kamer, samen met hun partner. . Onderzoek naar het waarom van goede voorbeelden. In sommige huizen gaat het beter dan in andere. Dat is geen aanleiding voor straf maar voor nieuwsgierigheid. Goede voorbeelden kunnen leerzaam zijn, míts ook is onderzocht waardoor en onder welke voorwaarden het ergens goed gaat.. Vermindering van de bureaucratie  Er mag niet langer kostbare zorgtijd weglekken naar het invullen van stapels overbodige formulieren. . Beschikbaar stellen van betaalbare en voor de zorg geschikte grond. Verpleeghuizen zien zelf ook wel de noodzaak tot uitbreiding. Maar er is vaak geen betaalbare, geschikte grond beschikbaar en de financiële risico’s zijn te groot. Gemeenten en de rijksoverheid moeten daarvoor zorgen. Zij moeten versneld een bouwvergunning kunnen krijgen.. Financiële garanties  Verpleeghuizen moeten er op kunnen rekenen dat zij alle kosten van verpleeghuiszorg, dus ook de huur, in de toekomst kunnen blijven betalen. Zij mogen geen onaanvaardbare risico’s lopen als zij investeren.  Deze voorstellen kosten geld, jazeker. Maar investeringen zijn hard nodig. Nederland moet zich voorbereiden op de groeiende vraag naar zorg voor ouderen. We kunnen niet langer roofbouw plegen op het personeel in de verpleeghuizen. Onze ouderen zijn dat extra geld waard. Wij vinden dat ouderen recht hebben op een menswaardig bestaan. Daar hebben we graag meer geld voor over.

Evelien Tonkens

· Jan Verbree, voorzitter LOC (landelijke organisatie cliëntenraden) · Jenneke van Pijpen,Vice-voorzitter, ABVAKABO FNV· Betsy Albers, directeur, Sting, Landelijke beroeps vereniging verzorging· mr. Neeltje A. Peters,  directeur, VDZ · Ria von Bönninghausen, voorzitter Nu 91 beroepsvereniging V&V · Dhr M.-Paul van Mansum, directeur Reliëf (christelijke vereniging van zorgaanbieders), directeur · NVVA (Nederlandse Vereniging van Verpleeghuisartsen)· Mevr. Marie José Willemse, directeur AVVV (Algemene Vereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden)· Dr. R. Seldenrijk, directeur, Nederlandse Patiënten Vereniging · Stef Bos, zanger/tekstschrijver · Bert Keizer, verpleeghuisarts te Amsterdam · Prof.dr.ir. G.H. de Vries Hoogleraar filosofie · Werkgroepen Verzorging &Verpleging PvdA en GroenLinks

· ANBO, Algemene Nederlandse Bond voor ouderen

· Geert Mak, schrijver

· Chris J. Bavinck, hoofdbehandelaar psychiater ouderenpsychiatrie Gooi & Vechtstreek · dhr van Ittersum, Algemeen directeur, Stichting Noorderboog· Rob van Dam, directeur Eduard Douwes Dekkershuis· Dr. A.F.I. Bannenberg, Bestuurder, Swinhove · Cees van der Togt, directeur, Antaris· Dhr P.J. Neven, algemeen directeur, Omnizorg· St. Zorginstellingen ’t Gooregt· Moniek van Jaarsveld, bestuurder, Palet Leeuwarden, · Ger van Kessel, Livio · mw. drs. A.M.E. Theunissen, Raad van Bestuur, Stichting Land van Gelre en Gulick· C. bergenhenegouwen teamleider, Lozerhof· Tom van der Meulen, Raad van bestuur, Zorgcombinatie Nieuwe Maas· Peter van Oudheusden, Stichting Stromenland· Jan Peter Kroes, Woonzorgcentra Westerkwartier· Frans de Boer, algemeen directeur/bestuurder, verpleeghuizen,verzorgingshuizen en thuiszorg in Valkenswaard en omgeving· Henk J.Fokken Clustermanager, verpleeghuizen Interzorg Noord-Nederland· Wim J. Rave, directeur-bestuurder, Driezorg Zwolle · Pim Nederstigt, Locatiemanager, verpleeghuis de Lozerhof· H.J.M. Simons, algemeen directeur, Rudolf Steiner Verpleeghuis· Herman Weggen, algemeen directeur/besuurder, Avoord Zorg & Wonen· drs. H. Moeskops, Raad van Bestuur, Fontis· W. van Meijl,  directeur, Stichting Verenigde Zorgcentra Schijndel· Frans van Vessem, Directeur/bestuurder, verpleeghuis Talma Hof· A van de Brink, zorgmanager, verpleeghuis Zonnehoeve· Riet Koetsenruijter, medevoorzitter Werkgroep Verzorging &Verpleging GroenLinks· Freek Gillissen, Zorgcoördinator VUmc· Veldhuijsen, J, ass. Verpleeghuisarts, · Piet van Zijl, Zorg Consult Nederland· Toon Meijs, voormalig hoofd zorgbeleid Provincie Zuid-Holland, · Wim van de Vrie, hoofdverpleegkundige geriatrie· C.J.A. Volkers, verpleeghuisarts· Wubbien Wesselink, verplegingswetenschapper · Lucia Dannenberg, bezorgde dochter· Mevrouw drs J.A. van den Brink – Tjebbes, verpleegkundige/andragoloog  · Greet Noorda, verpleegkundig onderzoeker· Liszette Vonken, ziekenverzorgende· Maria Linders, verpleegkundige· Daniel van Stelten, verpleegkundige· Jennie Mast, verpleegkundige· Tiny Hannink, verpleegkundige· Marleen van Roomen, verzorgende· Betty Bakker, Verzorgende· Wilma van de Heide, verpleegkundige· Aty Jansen, verpleegkundige· Syts Postma, maatschappelijkwerker· Marieke Korstanje, student verpleegkundige· Nine Ebben, maatschappelijkwerker· Lia Koetsenruijter, verzorgende· Olga Badal, maatschappelijkwerker· Erica Bos, maatschappelijkwerker· Trix Jonkers, verpleegkundige· Els van het Klooster, verpleegkundige· Evelyn Hoving, verpleegkundige· Conny Flos, student verpleegkundige· Bob Zomerplaag, verpleegkundige· Gerard Dirk, verpleegkundige· Tonny van het Klooster, verpleegkundige· Janneke Prins, verpleegkundige· Margriet van Norden, verpleegkundige· Gerda Eerdmans, Wethouder Amersfoort· Ronald Snippe, verpleegkundige· Joanne Kruiswijk Jansen, verpleegkundige· Elvis Huwae, verpleegkundige· Hermien Rientjes, verpleegkundige· Cindy van Roomen, analist AMC· Isabel van Loon, verpleegkundige· Anita Beens, Thuiszorg helpende· Anneke Roelsma, mantelzorger· Louis van der Horst, mantelzorger· Mien Beens, zorgafhankelijke oudere · Pieter Feenstra, mantelzorger· Rob Wiegman, hoofdverpleegkundige· Anna Zwanenburg, verpleegkundige· Mans van Zandbergen, verpleegkundige· Angela Tuijp, verpleegkundige· Corry Meijdam, verpleegkundige· Y.G. van Ingen, Verpleeghuisarts· Joke Kapoen, huiskamermedewerker· Patrick Ziewink, teammanager· Monique van de Hazel, verpleegkundige· Sunny Oosterhof, zorgcoördinator· Marc Strijker, zorgcoördinator· Ciska Roxers, zorgcoördinator· Marjan van de Bosch, zorgcoördinator· Carla Goudsbloem, verpleegkundige· Chantal Gijzen, zorgcoördinator· Merijn Melaard, zorgcoördinator· Margo Pos, zorgcoördinato· Antoinette van Woensel, zorgcoördinator· Yvonne Rosmullen, receptie verpleeghuis · Helma de Zinger, zorgcoördinator· Eric Franzel, huiskamermedewerker· Jose Boerhout, zorgcoördinator· Bea Hof, zorgcoördinator· C.M. Spithoven-van de- wal, familie· Chantal van der Veen, leerling verpleegkundige· Sanne Gerritsen, leerling verpleegkundige· Lia Vastenburg, Praktijk opleiding· Ria Tels Receptie, receptie verpleeghuis · F. Vlug, 1e schoonmaker verpleeghuis· W. Mastenbroek, teammanager· M. Algera, zorgcoördinator· Mirjam Smit, huiskamermedewerker· Saskia Pongos, zorgcoördinator· Erwin den Sande, verpleegkundige· Riet Schreuder, zorgcoördinator · Ank Veldhuizen Heemstra, familie· Roel van de Steeg, zorgcoördinator· Yvonne Jamin, verpleegkundige· Tanya van Geffen Loincarevic, leerling verpleegkundigen· Yvette Verhoef, receptie verpleeghuis· Elline Stoffen, teammanager· Noortje van Dijk, verpleger· Ronald Kes, zorgcoördinator· Patricia Westera, leerling verpleegkundige· Joan Royter Chairoa, verpleegkundige· Benno Alde Wesselink, verzorger· Matthijs Riechelmann, tandarts (verpleeghuis)· Z.E. Ozdemir, zorgcoördinator· E. de Braber, zorgcoördinator· Peter van Marle, zorgcoördinator

· Aad de Witte, beleidsadviseur

Ineke Meij BG FNV

Loes Lanting, wetenschappelijk onderzoeker

Wubbien Wesselink, verpleegkundige, Amersfoort

Anna Zwanenburg, verpleegkundige, Nijmegen

Lenny Polman, hoofdverpleegkundige

Wim van de Vrie, hoofdverpleegkundige geriatrie

Marjo Cousijn, verpleegkundige

Rob Wiegman, hoofdverpleegkundige

Hennie Kemps, docent verpleegkunde

Marja Jillissen, kwaliteitsfunctionaris

Anke Persoon, verpleegkundig expert geriatrie en onderzoeker

Greet Noorda, coordinator Evidence Based Practice en onderzoeker

Minke Nieuwboer, verpleegkundige

Karen Kwak, Nurse-practitioner

Jacqueline Theunissen, verpleegkundig onderzoeker

Jacco van Hulst, seniorverpleegkundige

Theo Kersten, verpleegkundige

Ingrid Hankes – Drielsma, docent verpleegkunde

Aly Dassen, clustermanager GGZ

Ine de Kock, docent verpleegkunde

Christine Verbeten, verpleegkundige

Irene Leijten, verpleeghuisarts,

Drs. Norbert Hendriks, verpleeghuisarts / onderwijscoördinator Vervolgopleiding tot Verpleeghuisarts UMC St Radboud Nijmegen

Dr. Raymond T.C.M. Koopmans, hoofd ad interim afdeling verpleeghuisgeneeskunde, UMC St Radboud Nijmegen

Conny van Velden, Verpleegkundig Specialist

Tonia van Beusekom, coordinator opleidingen, Stichting Habicura, Zorggroep Zuid-Gelderland

Jan Coenen, lid OR van zorginstelling ORBIS Westelijke Mijnstreek, verpleegkundige in ouderenzorg