Rutte staat met de rug naar oppositie over passend onderwijs

Kamerlid Jesse Klaver vindt het onbegrijpelijk dat minister-president Rutte niet naar de Kamer komt om met de oppositie oplossingen te zoeken voor de desastreuze gevolgen van de bezuiniging op passend onderwijs. “Zo ken ik Rutte niet. Wat is er gebeurd met de premier die geroemd werd om zijn open houding in debatten? Waar is de uitgestoken hand?”

“Het enige wat we zeker weten is dat de gevolgen van de bezuiniging niet te overzien zijn. Als oppositie hebben we goede alternatieven aangedragen. Rutte weigert hier zelfs maar naar te kijken en meldt dat ook nog eens aan het ANP in plaats van de Kamer op de hoogte te stellen. Dan sta je met je rug naar de oppositie.”

Er is massaal verzet tegen de bezuinigingen op passend onderwijs, er zijn nog veel teveel vragen die boven de markt hangen. Daarom kan het kabinet nu niet op een verantwoorde manier de bezuiniging op passend onderwijs doorvoeren. De meest kwetsbare leerlingen, hun docenten en hun ouders worden de dupe van deze bezuiniging. Klaver wil dat CDA, VVD en gedoogpartner PVV het regeerakkoord op dit punt openbreken en met een alternatief voorstel komen.

Klaver: “Ik zie in dit debat dat het enige wat we zeker weten is dat de gevolgen van de bezuiniging niet te overzien zijn. Als oppositie hebben we goede alternatieven aangedragen. Laat CDA, VVD en de PVV nu stoppen en met ons om tafel gaan zitten om een alternatief plan maken.”

Klaver wil niet dat de minister scholen nu al met de bezuiniging confronteert.

De bezuiniging van 300 miljoen is 1,7 % van het totaal te bezuinigen bedrag van de heilige 18 miljard van dit kabinet. Een klein percentage, een hoop ellende: 16,5% bezuinigen op speciaal onderwijs voor gehandicapte kinderen, 20% op kinderen met ernstige gedragsproblemen en 22% op kinderen met hoor – en spraakproblemen. De verslechtering van de kwaliteit van het passend onderwijs staat in geen verhouding tot het totaal te bezuinigen bedrag.