Het Hongaars parlement heeft dinsdag een nieuwe wet aangenomen die de rechten en waarborgen van asielzoekers verder onderuit haalt. Onder de nieuwe wet kunnen alle asielzoekers, inclusief minderjarigen, opgesloten worden voor de hele duur van de asielprocedure. Dit is in strijd met Hongaarse verplichtingen onder internationale en Europese regels. GroenLinks Europarlementariër Judith Sargentini is bezorgd over deze ontwikkelingen en wil dat de Commissie naar de EU-rechter stapt.  "Kinderen opsluiten in containers die omringd zijn met een hoog hek van prikkeldraad aan de grens kunnen wij niet toelaten in de EU", aldus Sargentini. "Dat is niet het Europa waarin wij leven of willen leven."

Samen met haar collega's eist Sargentini dat de Commissie harder optreedt tegen Hongarije die over de jaren een repressiever beleid is gaan voeren door hekken aan de grenzen te bouwen en asielzoekers in koude transit zones te laten zitten. Sargentini: "De Commissie is te vrijblijvend in een situatie waarin overduidelijk mensenrechten worden geschonden. Wij hebben meerdere malen de aantasting van de rechten van asielzoekers in Hongarije aangekaart. Nu is het moment om een inbreukprocedure te starten tegen Hongarije."  

Daarnaast willen de groenen dat de Europese grensbewakingsagentschap, Frontex, die de Hongaren helpt bij de grensoperaties stopt met deze steunoperaties. Sargentini: "De EU en ook niet andere lidstaten zouden Hongarije moeten faciliteren bij schending van de rechten van asielzoekers."