(cc) MOAS
(cc) MOAS

Sargentini eist duidelijkheid over cijfers migratiepartnerschappen

De Europese Commissie claimt dat Europese projecten in Niger de trek van migranten door het land richting Europa enorm heeft doen kelderen. Maar kloppen de cijfers wel? Europarlementariër Judith Sargentini zet er haar vraagtekens bij.

De Europese Commissie zet ontwikkelingsfondsen in om vluchtelingen en migranten die naar Europa willen komen, tegen te houden. Daarom is ze zo nu naarstig op zoek naar resultaat dat aantoont dat haar ommezwaai in beleid effect heeft, dat ze het niet zo nauw neemt met de feiten.

Al in december verkondigde EU-buitenlandchef Federica Mogherini dat de trek van migranten en vluchtelingen door Niger naar het noorden enorm was afgenomen. Ze baseerde zich hiervoor op cijfers van de International Organization for Migration (IOM) die voor de maand november een lager aantal liet zien. Dat datzelfde IOM in de rapportages een flinke slag om de arm hield, omdat ze slechts steekproefsgewijs te werk was gegaan – en de routes ook verlegd konden zijn, was in de rapportages van de Europese Commissie niet terug te vinden. Naar nu blijkt maakte de IOM per ongeluk een rekenfout in haar statistieken. Er mist een komma of een nul. Er bleek dus in het geheel geen sprake van een daling.

Sceptisch

Sargentini is sceptisch over het nut van de migratiepartnerschappen die vorig jaar gelanceerd werden. De partnerschappen worden betaald uit het noodfonds voor Afrika, dat grotendeels bestaat uit ontwikkelingsgeld en dat bedoeld is om armoede te bestrijden.

“Je kunt je geld maar één keer uitgeven. Van haastig opgetuigde flexibele en kortetermijninstrumenten verwacht men dat ze leiden tot structurele veranderingen op het gebied van veiligheid en migratie”, zegt Sargentini. “Dat is een recept voor mislukking. De armoede wordt niet minder en dus blijven er mensen migreren. En op termijn wordt dan de ontwikkelingssamenwerking verder gekort. Immers, het gaf niet het beoogde effect. Zo organiseert de Europese Commissie haar eigen falen.”

Schriftelijke vragen

  1. Is de Commissie zich bewust van de foutieve cijfers en de kanttekening van de IOM en bent u voornemens de behaalde resultaten in de voortgangsrapportage te rectificeren?
  2. Hoe beoordeelt de Commissie de effectiviteit van het beleid nu het voornaamste voorbeeld van een daling van doorreizende migranten niet klopt?
  3. Bent u bereid samen met het Europees Parlement te zoeken naar alternatieve meetmethoden van de migratiepartnerschappen?