Het is tijd dat we opkomen voor waarden die we met alle Europese landen delen.

Sargentini onderzoekt namens Europarlement Hongaarse democratie

Is Hongarije nog een gezond functionerende democratie? Europarlementariër Judith Sargentini gaat het als rapporteur namens het Europees Parlement onderzoeken. Deze procedure kan als ultieme maatregel hebben dat Hongarije haar stemrecht en dus medezeggenschap verliest.

“We zien al jaren dat de Hongaarse premier Viktor Orbán alle normen en waarden van de Europese Unie terzijde schuift”, zegt Sargentini. “Als een land duidelijk de gedeelde waarden niet langer onderschrijft, vind ik het ook logisch dat hen het recht wordt ontnomen om constant met veto’s te gaan zwaaien en daarmee oplossingen voor de problemen van deze tijd blokkeert.”

Heksenjacht

De afgelopen jaren houdt de Hongaarse overheid een ware heksenjacht op alles wat thuishoort in een gezond werkende democratie en rechtstaat. Persvrijheid is drastisch ingeperkt. Rechten van minderheden en vluchtelingen worden geschonden. Ngo’s en zelfs een universiteit worden bedreigd in hun voortbestaan.

Sargentini: “De grillen van de Orbán leiden keer op keer tot felle debatten in Europa, maar nooit tot daden. Collega-EU-landen weigeren hem tot de orde te roepen en dus neemt nu het Europees Parlement het initiatief.”

“Het is tijd dat we als Europese Unie opkomen voor de waarden die we als landen delen.”

Volgens Sargentini glijdt Hongarije ondanks de vele waarschuwingen steeds verder af naar een autoritair regime. Tegen Hongarije lopen inbreukprocedures op verschillende vlakken, soms al jarenlang, maar een zogenaamde artikel 7-procedure heeft verdergaande gevolgen. Het zou Hongarije tijdelijk op non-actief kunnen zetten door haar stemrecht in de Europese Raad (van regeringsleiders of ministers) te ontnemen.

Ingrijpen noodzakelijk

In mei besloot het Europees Parlement dat ingrijpen noodzakelijk is en kreeg de commissie Burgerlijke Vrijheden het mandaat om te onderzoeken of Hongarije maatregelen opgelegd moet krijgen. Het is voor het eerst dat het Europarlement deze mogelijkheden van het EU-verdrag beproeft tegen een lidstaat die zich niet houdt aan de Europese waarden.

Als Sargentini haar resolutie met een twee derde meerderheid door het Europarlement weet te loodsen, dan moeten de EU-landen besluiten of ze vinden dat Hongarije inderdaad de gezamenlijke waarden van Europa schendt en of zij tot een artikel 7-procedure overgaan.