Wikipedia mag de foto van het Atomium niet publiceren.

Sargentini op de bres voor vrijheid van panorama

In Nederland bestaat de vrijheid van panorama. Als je een foto van gebouwen maakt, dan mag je die gewoon publiceren, bijvoorbeeld op je Facebookpagina. Dat is niet overal in Europa zo: In België en Frankrijk kan er auteursrecht op een gebouw zitten. Europarlementariër Judith Sargentini vindt dat bizar. “In welke eeuw leven we ook al weer? Op bijna iedere foto staat wel een gebouw. Mag niemand dan nog op straat fotograferen? Dat is totaal onwerkbaar.”

Deze week stemt het Europees Parlement over een initiatiefrapport van Julia Reda, een fractiegenoot van Sargentini. In een initiatiefrapport gaat het niet over het vaststellen van nieuwe wetgeving, maar geeft  het Europees Parlement een advies aan de Europese Commissie. Reda wil met haar rapport een oproep doen om het auteursrecht in de Europese Unie te moderniseren. In Nederland stamt bijvoorbeeld de wetgeving van auteursrecht nog uit 1912.

De vrijheid van panorama is in verschillende Europese landen niet vanzelfsprekend, legt Sargentini uit. “In Frankrijk is de verlichte Eiffeltoren auteursrechtelijk beschermd en in Brussel het Atomium. Als je daar foto's van online zet, kan het gebeuren dat je een rekening krijgt gepresenteerd. Ik vind dat onbegrijpelijk.”

Enkele conservatieve en christendemocratische Europarlementariërs slaagden erin om in een eerder behandeling van Reda's rapport in de commissie voor Juridische Zaken amendementen op te nemen  pleiten voor auteursrecht op gebouwen, dus voor de huidige situatie in Frankrijk en België. Sargentini schat de kans dat deze teksten overeind blijven in de eindstemming echter klein.

“Er zijn twee mogelijkheden: of we nemen een nieuw amendement aan dat de tekst weer terugdraait, of we kunnen stemmen om de hele paragraaf simpelweg te schrappen.”

De verwachting is dat de Europese Commissie over enige tijd wel komt met een daadwerkelijk wetsvoorstel om het auteursrecht up to date te brengen met het internettijdperk. “Die voorstellen zijn dan wel degelijk wetgevend”, stelt Sargentini. “En dan ga ik me hard maken voor een flinke modernisering, inclusief vrijheid van panorama.”