Sargentini: Voorstel Europese digitale interne markt mist visie en durf

De nieuwe plannen van de Europese Commissie voor één Europese interne markt voor digitale producten en diensten mist samenhang en visie. “Doordat het aan elkaar hangt van compromissen en oude ideeën dreigt het een gemiste kans te worden om echte een impuls te geven aan de ontwikkeling van de digitale economie in Europa”, vindt GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini.

De Europese Commissie had de uitgelezen kans om de digitale ontwikkeling van Europa vlot te trekken, maar dat lukt de nieuwe eurocommissarissen niet, constateert Sargentini. “We blijven zitten met een versnipperd Europees digitaal landschap waarin vrije roaming en echte netneutraliteit niet zijn geregeld. Innovatieve bedrijven worden afgeremd door een verouderd auteursrechtsysteem en onwerkbare belastingregels.”

Sargentini's alternatief

Het recept voor een succesvolle digitale interne markt bestaat volgens Sargentini uit vijf hoofdpunten:

  1. Een investeringsimpuls in Europese cloudaanbieders, ook om weerwerk te kunnen bieden tegen buitenlandse spionagewetten.
  2. Een fundamentele keuze om overheden gebruik te laten maken van open source en open standaarden, om verspilling tegen te gaan en samenwerking te verbeteren.
  3. Een herzien auteursrechtensysteem, dat uitgaat van toegankelijkheid van culturele producten en dat de ontwikkeling van innovatieve nieuwe verdienmodellen stimuleert in plaats van tegengaat.
  4. Tegengaan van monopolistische machtsconcentraties bij zoekmachines, app-stores en sociale netwerken.
  5. Snelle overeenstemming over openstaande voorstellen met strikte handhaving van netneutraliteit, een einde aan roaming binnen de EU en zinvolle gegevensbescherming.