Gaswinning

'Schadebeoordeling gaswinning moet onafhankelijk van NAM'

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) mag geen invloed uitoefenen op de Commissie Veilig Wonen (CVW), die belast is met de beoordeling van schadeverzoeken door gaswinning in Groningen. Kamerbreed is in de Eerste Kamer deze wens uitgesproken. GroenLinks-senator Marijke Vos ondersteunt de wens. ,,Ik vind dat goed en niet meer dan logisch. Ik ben benieuwd naar de beantwoording." Vanavond geeft minister Kamp een reactie.

Marijke sprak dinsdagochtend haar verbaasdheid uit over forse inperkingen betreffende omgekeerde bewijslast inzake de gasboringen. Vorig jaar is besloten om de bewijslast van schade die is ontstaan door aardbevingen in Groningen wordt omgedraaid. De NAM moet voortaan aantonen dat er geen sprake is van schade door gaswinning. ,,Samen met de Raad van State wordt de omgekeerde bewijslast beperkt tot de gaswinning voor uitsluitend het gebied van het Groningenveld en dan ook alleen nog maar betreffende schade aan fysieke schade aan gebouwen en werken", legt Marijke uit. ,,Dat vind ik heel teleurstellend. Psychische schade, de waardedaling van het huis en misgelopen inkomsten van ondernemers vallen hier dus niet onder. Daar heb ik de minister op bevraagd."

De beoordeling of het milieu wordt geschaad  bij mijnbouwactiviteiten, waar gaswinning onder valt, gebeurt nu pas in de laatste fase van het traject. ,,Dat is raar. GroenLinks wil dat naar voren halen en dat al vanaf het begin de natuur- en milieu schade in kaart worden gebracht en daarmee worden meegewogen", beklemtoont Marijke. ,,Wat ons betreft zouden gemeenten en waterschappen actiever moeten worden betrokken bij het verlenen van vergunningen en zouden zelfs drinkwaterbedrijven ook hun advies mogen uitspreken."

Laatste punt van zorg voor de Eerste Kamerfractie van GroenLinks betreft al bestaande beschermde gebieden met gaspotentie, te weten de Waddenzee, Noordzeekustzone en de Waddeneilanden. ,,Hoewel deze gebieden beschermd zijn, bestaan er geen beperkingen voor schuine boringen of vanuit vaste wal aan de Noordzee", aldus een verbaasde Marijke. ,,De beschermde Waddenzee zou juist een gebied moeten zijn waar je op voorhand geen vergunningen moet verlenen op grond van natuur- en milieurisico's."