Scheurtjes in Belgische kernreactor. Wat zijn de risico's voor Borssele?

GroenLinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren wil van minister Maxime Verhagen (Economische Zaken) weten welke risico's we lopen met de kerncentrale in Borssele. Woensdag bleek dat de Belgische kerncentrale Doel 3 is stilgelegd vanwege een productiefout. Die kerncentrale is van dezelfde makelij als de enige Nederlandse kerncentrale in Borssele. GroenLinks wil direct van de minister weten of Nederland zich ook zorgen moet maken over de veiligheid van de eigen kerncentrale.

Van Tongeren: “Als het klopt dat Borssele precies zo'n reactorvat heeft als het vat met mankementen in Doel, dan moet dat direct worden gecontroleerd. Fouten van de Rotterdamse leverancier mogen geen gevolgen hebben voor onze volksgezondheid.”

GroenLinks riep minister Verhagen in juli al per motie op met België in gesprek te gaan over de kernreactoren in Doel, die net over de grens bij Antwerpen liggen. De minister wees deze oproep af, en kreeg helaas steun van een Kamermeerderheid. Volgens GroenLinks bewijst het stilleggen van de Belgische kerncentrale opnieuw dat bij energieopwekking via kerncentrales veiligheid niet kan worden gegarandeerd.

Van Tongeren wil ook weten of minister Verhagen op de hoogte was van het stilleggen van de reactor in Doel. Van Tongeren: “Doel ligt bijna op de grens met Nederland. Als daar iets gebeurt, dan is dat relevant voor ons. Ik wil weten of minister Verhagen wist van de problemen met de kernreactor. En zo ja, wat hij dan heeft gedaan met die informatie en of hij gaat proberen de reactor in Borssele voorlopig uit de running te houden.”

Vlaamse Groenen

Het nieuws over de defecte kerncentrale kwam naar buiten toen Christof Calvo van de Vlaamse Groenen inzage kreeg in mailverkeer van het Belgische Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. Calvo reageert in het Vlaamse journaal.

Kamervragen

Vragen van het lid Van Tongeren aan de minister van Economische Zaken over het bericht dat kerncentrale Doel is stilgelegd wegens een mogelijk defect.

  1. Kent u het bericht dat kerncentrale Doel is stilgelegd wegens een mogelijk defect?
  2. Kunt u bevestigen dat kerncentrale Doel 3, vlak over de Belgisch Nederlandse grens, op 3 juli is stilgelegd vanwege mogelijke scheurtjes in het reactorvat?
  3. Is het juist dat FANC, het agentschap dat nucleaire controles uitvoert, extra onderzoek heeft gelast en uit voorzorg deze reactor heeft laten sluiten?
  4. Welke eventuele afspraken over informatieverstrekking bestaat er bij dergelijke situaties tussen België/Vlaanderen en Nederland of wellicht de provincie Zeeland?
  5. Hebt u contact gehad met de Vlaamse autoriteiten over deze situatie? Zo ja, wat heeft u et die informatie gedaan? Zo nee, wat vindt u daarvan?
  6. Kunt u bevestigen dat er fouten zijn gemaakt bij het walsen van het staal door de Nederlandse leverancier Rotterdam Drydocks die dezelfde diensten heeft geleverd voor 21 reactoren in de wereld - waaronder Borssele? (link)
  7. De Belgische toezichthouder heeft kennelijk twijfels over de deugdelijkheid (na tientallen jaren) van Doel 3. Kunt u die twijfels bevestigen en welke uitstraling heeft dat naar de KC Borssele waar mogelijk een zelfde ‘walsproduct’ is gebruikt?
  8. Is het gelet op de ernst van de situatie bij Doel 3 niet noodzakelijk de KC Borssele direct uit bedrijf te nemen, hangende nader onderzoek bij alle 21 reactoren?
  9. Bent u, gelet op de grote risico’s voor de omgeving, voornemens bij het bevoegd gezag in België om sluiting van Doel 3 c.a. te bepleiten?
  10. Wat is uw oordeel over de ‘geruststellende mededeling’ van de exploitant Electrabel dat er geen gevaar is?